zaterdag, 26 augustus 2017 14:22

Stankcode 1 in Rijnmondgebied

Schiedam - Er is stankoverlast in het hele Rijnmondgebied. Dat komt volgens de DCMR Milieudienst Rijnmond door het mooie weer. De DCMR heeft vanaf 18.00 uur 'stankcode 1' afgekondigd.

Als de DCMR Milieudienst Rijnmond stankcodes afkondigt, moeten bedrijven maatregelen nemen om luchtverontreiniging tegen te gaan.

Door bijzondere weersomstandigheden kan de verspreiding van stoffen in de lucht minder zijn dan normaal. Door een lage windsnelheid in combinatie met een hoge vochtigheid of temperatuur blijft verontreiniging in een gebied hangen.
De DCMR kan in zo’n situatie voor de industrie een waarschuwingscode/stankcode afkondigen. Er zijn 5 codes. Code 1 Is een voorwaarschuwing. Bedrijven die daarover voorschriften in hun vergunning hebben, zijn verplicht om informatie over actuele emissies en verladingen van stankstoffen door te geven aan de meldkamer van de DCMR. Ook moeten zij extra alert zijn bij werkzaamheden die stank kunnen veroorzaken.

Stankcode 1 in Rijnmondgebied

Advertentie

nieuwsbrief catnieuws