Statement burgemeester Lamers inzake de opvang van vluchtelingen
dinsdag, 08 september 2015 17:11

Statement burgemeester Lamers inzake de opvang van vluchtelingen

Burgemeester Cor Lamers van Schiedam heeft zojuist namens het college van B en W een verklaring uitgesproken inzake de opvang van vluchtelingen en hoe het bestuur hier in staat. De verklaring werd uitgesproken aan het begin van de vergadering van de raadscommissie.
" Dames en heren, geachte leden van de raadscommissie,

Meer en meer vluchtelingen reizen op allerlei mogelijke manieren naar Europa. Griekenland, Italië, Servië, Hongarije en nu ook Duitsland worden overstelpt door mensen die een beter leven zoeken. Vluchtend voor oorlog, voor armoede, voor honger... Een humanitaire tragedie!

Het beeld van de aangespoelde Syrische peuter Aylan in de branding. De wanhopige vader met twee kinderen in zijn armen. De huilende moeder. Beelden gegrift op mijn netvlies. En waarschijnlijk ook op dat van u.

Het college van B en W wil de ogen voor dit leed, dit internationale vraagstuk niet sluiten. Vanuit menselijk oogpunt komen we, net als heel veel landgenoten, in actie. Wij gaan op heel korte termijn onderzoeken welke mogelijkheden er in Schiedam zijn. Daarbij hanteren wij als uitgangspunten:
- Snelheid
- Een substantiële bijdrage aan de opvang
- Sociaal maatschappelijke inpasbaarheid
- Humane opvangvoorzieningen
- Zoveel mogelijk Schiedamse werkzoekenden betrekken bij de voorbereiding en uitvoering van de opvang
- Meenemen van de doorstroom in de maatschappelijke opvang

Ook hebben wij hieromtrent contact met onze partners in de regio.

Ik nodig de raadsleden uit om met ons mee te denken als input voor ons huiswerk. Wij plannen een dezer dagen een brainstorm-moment in om uw ideeen te verzamelen."

Burgemeester Cor Lamers namens het college van B en W

Statement burgemeester Lamers inzake de opvang van vluchtelingen

Advertentie

nieuwsbrief catnieuws