zaterdag, 23 januari 2016 09:53

Stedelijk Gymnasium Schiedam naar finale NK debatteren

nieuwe stadsblad

Over hun winstkansen in de finale van het NK debatteren voor scholieren zijn Tom Janssen, Roshni Nanhkoesingh, Yvonne Koelewijn, Daniël Tacken en Nikky Hamerslag van het Stedelijk Gymnasium Schiedam helder. “Die kans is klein.”

Reden is volgens hen dat debatteren op het Stedelijk Gymnasium geen officieel vak is. “Op andere scholen is dat wel zo. Je ziet elk jaar dezelfde scholen hoog eindigen. Deze week is het ook nog toetsweek waardoor er niet veel tijd is om ons voor te bereiden.”

Tom Janssen en Daniël Tacken houden toch hoop. “Voor de voorronde hadden we ook toetsweek en we zijn toch in de finale gekomen. Je moet ook geluk hebben. Dat je bijvoorbeeld voor een stelling mag pleiten waar je ook echt achter staat. Dat is eenvoudiger dan tegen een stelling moeten zijn waar je eigenlijk voor bent.”

Net als Nikky Hamerslag deden zij eerder mee aan de landelijke debatwedstrijd. Samen leggen zij uit dat komende zaterdag per team van vier scholieren wordt gestreden. “In de finale debatteren wij over twee van drie nu al bekende stellingen. Drie teamleden voeren elk een ander argument aan en de vierde vat deze samen om onze mening kracht bij te zetten. Tegenstanders mogen interrumperen. Daar kun je door van slag raken maar het kan je net zo goed helpen, jouw punt beter te maken. Pas bij het debat weten wij of we voor of tegen de stelling moeten zijn. Tot slot zijn er twee improvisatieronden waarbij wordt gedebatteerd over stellingen die ter plaatse bekend worden.”

De jury kiest de winnaar op basis van argumentatie en debattechniek. Roshni Nanhkoesingh debuteerde in de voorronde. “Ik vond het heel spannend voor zo’n groep mensen te spreken. Nu ben ik extra zenuwachtig omdat wij nauwelijks tijd hebben ons goed voor te bereiden.” Vrijdag na de toetsweek gaan zij daar toch nog even voor zitten. Yvonne Koelewijn (voor de finale aan het team toegevoegd), geeft een voorbeeld van de voorbereiding. “Voor de stelling dat de overheid religieuze instellingen moet sluiten waar extremistisch gedachtegoed openlijk wordt gepredikt, hebben wij als tegenargument bedacht dat deze instellingen dan ondergronds doorgaan. Een argument voor is dat met sluiten voorkomen wordt dat mensen anders denken dat deze meningen normaal zijn.”

Van links af: Tom Janssen, Roshni Nanhkoesingh, Yvonne Koelewijn, Daniël Tacken en Nikky Hamerslag. Foto c Persgroep

Stedelijk Gymnasium Schiedam naar finale NK debatteren

Advertentie

nieuwsbrief catnieuws