vrijdag, 19 augustus 2016 15:08

Stimuleringssubsidie voor het Ontbijtproject

Schiedam - Argos Zorggroep is trots dat haar Ontbijtproject de stimuleringssubsidie heeft gekregen van het Universitair Netwerk voor de Care sector Zuid-Holland (UNC-ZH). De cheque van 15.000 euro werd tijdens de UNC-ZH themamiddag over ‘Geriatrische Revalidatie Zorg’ aan Argos Zorggroep overhandigd. Met deze subsidie brengt Argos Zorggroep de effecten van het Ontbijtproject met onafhankelijke metingen in kaart.

Onafhankelijke effectmeting

Met deze subsidie brengt Argos Zorggroep de effecten van het ‘Ontbijtproject: Een goede start van de dag’ met onafhankelijke metingen in kaart. De meting wordt gedaan met bewoners van de huizen Hooge-Werf en Klepperwei. Het project heeft als doelstellingen dat bewoners met dementie beter gaan eten en drinken. Dat er minder valincidenten zijn en dat de medicijn inname verbetert. Waardoor ze meer kwaliteit van leven ervaren.

Het ontbijtproject ‘Een goede start van de dag’

In 2015 startte een afdeling van het huis Francois HaverSchmidt in Schiedam een pilot om het ochtendritueel van bewoners met dementie anders in te richten. Een gezamenlijk ontbijt op de afdeling met bewoners en verzorgenden op een vast tijdstip en met meer eigen keuzes voor de bewoners. Bijvoorbeeld ontbijt in de ochtendjas aan de gezamenlijke ontbijttafel of liever op de eigen kamer. De voorkeur van de bewoner was leidend, niet de werkwijze van de afdeling. De resultaten van de pilot waren positief. De zelfstandigheid van de bewoners met dementie werd gestimuleerd omdat ze zelf keuzes maken.

Universitair Netwerk voor de Care sector Zuid-Holland (UNC-ZH)

Het Universitair Netwerk voor de Care-sector Zuid-Holland (UNC-ZH) is een samenwerkingsverband tussen het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) en tien zorginstellingen in Zuid-Holland. Het UNC-ZH heeft als doel het initiëren, faciliteren en uitvoeren van zorginhoudelijk wetenschappelijk onderzoek.

Probleem- en vraagstelling(en) vanuit de praktijk staan centraal. Het gezamenlijk uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek heeft als doel om de kwaliteit van leven van zorgafhankelijke cliënten te verbeteren, de kwaliteit van zorg te verbeteren en een brug te creëren tussen intra- en extramurale zorg.

Stimuleringssubsidie voor het Ontbijtproject

Advertentie

nieuwsbrief catnieuws