woensdag, 28 juni 2017 20:10

Tekenen voor natuurvriendelijke oevers Schiedam

Schiedam - Vandaag, 28 juni, ondertekenden afgevaardigden van de bewonersverenigingen, de Zeekadetten, de Waterscouts, de Vrienden van zwembad Zuid, de BRG, Rijkswaterstaat en gemeente Schiedam een mooie impressie van de natuurvriendelijke oever in de Wilhelminahaven.

Gezamenlijk werken de betrokken partijen plannen uit voor de aanleg van een natuurvriendelijke oever. De impressie staat symbool voor de bijzondere samenwerking in het project. Met de ondertekening luiden zij de volgende fase van het project in, waarin zij het schetsontwerp verder uitwerken tot definitief ontwerp.

“De natuurvriendelijke oever verbindt stad en haven en biedt de kans om de haven volop te beleven als recreatieplek”, aldus wethouder Gouweleeuw (o.a. maritieme ontwikkeling). “De kom van de Wilhelminahaven krijgt een parkachtig karakter en verbindt het Volkspark en de Maasboulevard in een groene zone langs het water.”

Slikkige oevers en waterveiligheid
De natuurvriendelijke oever is onderdeel van een aantrekkelijk nieuw landschap: het getijdenpark. In dit landschap zie je groen en natuur op, in en direct aan de rivier, onder invloed van eb en vloed. Zo krijgt de natuur de ruimte. “In de Wilhelminahaven ontstaat getijdennatuur met slikkige oevers, rietmoeras en poeltjes. Dit is gunstig voor de groei van oever- en waterplanten en vis en draagt bij aan de ecologische waterkwaliteit” aldus mevrouw Santhagens van Rijkswaterstaat. De natuurvriendelijke oever zorgt daarnaast voor golfbreking bij hoog water en ondersteunt de waterveiligheid in het gebied.

Samenwerken aan de ontwikkeling van de haven
De gemeente Schiedam en Rijkswaterstaat werken samen aan de ontwikkeling van de Wilhelminahaven. Rijkswaterstaat legt de natuurvriendelijke oever aan vanuit de Europese Kader Richtlijn Water. De gemeente Schiedam zorgt voor de inrichting van de oever. Beide plannen sluiten goed op elkaar aan en versterken elkaar. Dit project past geheel binnen de ambities die in 2015 samen met bewonersverenigingen, maatschappelijke instellingen, bedrijven, gemeente en andere omgevingspartijen voor het havengebied zijn uitgesproken.

Tekenen voor natuurvriendelijke oevers Schiedam

Advertentie

nieuwsbrief catnieuws