maandag, 28 november 2016 18:50

Tentoonstelling en Verhaal van Schiedam over 100 jaar Wilhelminahaven

Schiedam - In het bezoekerscentrum van de Historische Vereniging Schiedam aan de Hoogstraat 74A is van zaterdag 3 december tot en met zaterdag 28 januari 2015 de tentoonstelling “100 jaar Wilhelminahaven” te zien.

In het kader van de opening op 3 december zijn er twee activiteiten. Om 13.00 vertelt Jef Jansen het Verhaal van Schiedam over de geschiedenis van de Wilhelminahaven. Om 14.00 uur opent Bart Heinz de tentoonstelling. Hij vertelt kort over de toekomstplannen met de Wilhelminahaven.

Jef Jansen over 100 jaar Wilhelminahaven (13.00 uur)
Ruim honderd jaar geleden had de burgemeester van Schiedam slechts acht woorden nodig om zijn visie op de economische ontwikkeling van Schiedam te geven: “De toekomst van Schiedam ligt aan de Maas”. Na het verval van de brandersnijverheid had Schiedam behoefte aan een nieuwe stimulans. De ligging van Schiedam aan de Maas zou (weer) in haar voordeel werken. Reeds in 1901 vestigde de werf Gusto zich in Schiedam en in 1913 wilde de firma Furness hier een scheepswerf vestigen. Voorwaarde was dat er een nieuwe haven zou worden gegraven. De gemeente voelde hier wel voor, maar moest eerst tal van moeilijkheden overwinnen. Het resultaat is de Wilhelminahaven, waarvan het eerste gedeelte in 1916, nu honderd jaar geleden, in gebruik werd genomen. In 1922 waren ook het tweede en het derde gedeelte gereed, waarmee de haven het aanzien had die het nu nog heeft.

J.M.M. (Jef) Jansen is senior medewerker Gemeentearchief Schiedam, redacteur Scyedam, vicevoorzitter fonds Historische Publicaties Schiedam.


Bart Heinz over de toekomst van de Wilhelminahaven (14.00 uur)
Heinz werkt namens de gemeente Schiedam aan de herstructurering van de Wilhelminahaven als coördinator gebiedsontwikkeling. “We willen op een gelijkwaardige basis samen met de bedrijven, de omwonenden, de werknemers en de andere havengebieden tot een goed samenhangend plan komen.”

De toegang tot zowel de tentoonstelling als het Verhaal van Schiedam is gratis.

Tentoonstelling en Verhaal van Schiedam over 100 jaar Wilhelminahaven

Advertentie

nieuwsbrief catnieuws