maandag, 14 maart 2016 22:12

Thema-avond bij Pelgrimstocht

De internationale inzet van Nederland voor de bescherming tegen hoogwater, de beschikbaarheid van water en de kwaliteit daarvan komt donderdag 17 maart a.s. uitgebreid aan bod bij een Waterlezing in de Lucaskerk in Vlaardingen.

Aanleiding is de Pelgrimstocht van de Vastenactie die dit jaar Water als thema kent. De lezing begint om 19.00 uur en is behalve voor de deelnemers aan deze driedaagse wandeltocht door onze regio ook gratis toegankelijk voor andere geïnteresseerden.

Nederland staat wereldwijd bekend om zijn expertise op het gebied van water. Bij overstromingen, zoals op de Filippijnen of dichterbij in Engeland wordt hulp van teams met deskundigen aangeboden om oplossingen te bedenken. Dat gebeurt ook in landen die kwetsbaar zijn door de veranderingen in het klimaat. Denk aan Vietnam, Bangladesh of Indonesië. Met elkaar worden plannen gemaakt om de risico’s voor de toekomst te verkleinen.

De Waterlezing bij de pelgrimstocht wordt verzorgd door de in Vlaardingen opgegroeide Koos Wieriks, strategisch adviseur internationaal watermanagement van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Hij is bij vele waterprojecten waar ook ter wereld betrokken geweest. Ook heeft hij meegewerkt aan de totstandkoming van de lange termijn waterdoelen die vorig jaar oktober door de Verenigde Naties op de Ontwikkelingsagenda zijn gezet. Deze agenda moet er toe leiden dat de wereld in 2030 vrij is van armoede, honger en ziektes.

Water is bij deze ambitieuze agenda een cruciale factor. Het gaat om de toegang tot schoon drinkwater en adequate sanitaire voorzieningen, verbetering van de waterkwaliteit en het voorkomen van waterverontreiniging. Maar ook de ontwikkeling van duurzame klimaatbestendige steden en het voorkomen van overstromingen zijn belangrijke onderwerpen. In zijn Waterlezing zal Koos Wieriks ingaan op de manier waarop Nederland actief wil bijdragen aan de daadwerkelijke uitvoering van deze agenda en de rol die Nederland wereldwijd al speelt.

Pelgrimeren is bidden met je voeten. Die ervaring ligt ook ten grondslag aan de Pelgrimstocht van de Vastenactie. Voor de zesde keer organiseert de landelijke Vastenactie deze driedaagse activiteit, een mengeling van spirituele wandeltocht en sponsorloop voor het goede doel. Op uitnodiging van de regionale MOV-ZWO-groep Schiedam-Vlaardingen-Maassluis vindt de Pelgrimstocht 2016 plaats in het Nieuwe Waterweggebied en wel van donderdag 17 tot en met zaterdag 19 maart.

Het is voor het eerst, dat deze activiteit in stedelijk Zuid Holland wordt gehouden. Voorgaande edities vonden plaats in natuurrijke gebieden als Zuid-Limburg, de Noord-Hollandse duinen en Twente. ‘Kan je wel pelgrimeren in zo’n verstedelijkt en geïndustrialiseerd gebied als de Nieuwe Waterweg?’ is een vraag die geregeld wordt gesteld aan de plaatselijke organisatoren. ‘Echt wel,’ is daarop het antwoord van initiatiefnemer Han Raeijmaekers. “We hebben drie routes uitgezet, die de deelnemers langs mooie en inspirerende plekken voeren. Zelfs eigen parochianen zullen nog verrassende ontdekkingen doen. Elke dag stoppen we onderweg op een aantal plaatsen voor een moment van bezinning of nadere informatie. Dat kan een kerk zijn of diaconaal centrum, maar ook een uitzichtpunt of bezoekerscentrum. Bij het bepalen van de routes en de halteplaatsen hebben we ons laten leiden door het thema van de Vastenactie (Water, bron van alle leven), de pelgrimage van gerechtigheid en vrede (Wereldraad van Kerken), door diaconale activiteiten en lokale bijzonderheden.”

Elke dag wordt een tocht van 20 kilometer gelopen. Het begin- en eindpunt ligt vlakbij een NS-station aan de Hoekse Lijn. Donderdag 17 maart is dat Vlaardingen Centrum, vrijdag 18 maart Maassluis-West en zaterdag 19 maart Schiedam Nieuwland. De Pelgrimstocht start om 9.30 uur. De deelnemers komen rond 17.00 uur aan bij het eindpunt. Na de avondmaaltijd vindt er nog een inhoudelijk programma plaats tot ongeveer 21.00 uur.

Oecumenisch karakter

In het Nieuwe Waterweggebied werken MOV- en ZWO-groepen al jarenlang nauw samen. De Pelgrimstocht heeft dit jaar dan ook een sterk oecumenisch karakter. Parochie en PKN-gemeenten zijn samen gastheer voor de pelgrims. Op donderdag loopt ds. Karin van den Broeke, preses van de PKN, een dag mee als pelgrim, op zaterdag Mgr. J. van de Hende.

Sponsoring

De Pelgrimstocht is bedoeld als sponsortocht voor Vastenactie. De opbrengsten gaan naar het landelijke Vastenactieproject van Socadido in Oeganda.

Kosten

Deelname aan de Pelgrimstocht kost € 10,- per dag. Als men ook gebruik wil maken van de lunch en warme avondmaaltijd, betaalt men daarvoor nog eens € 10,- per dag.

Informatie en aanmelden kan via www.vastenactie.nl/pelgrimstocht

Deelnemers die drie dagen deelnemen, kunnen geheel kosteloos bij gastgezinnen verblijven van woensdag 16 tot en met zondag 20 maart 2016. Als mensen liever in een hotel logeren, kunnen Vastenactie-pelgrims tegen gereduceerde tarieven een kamer boeken. Maar iedereen kan meelopen, ook één dag. Wat zou het aardig zijn, als elke parochie uit ons bisdom minstens één dag met een delegatie meedoet.

Thema-avond bij Pelgrimstocht

Advertentie

nieuwsbrief catnieuws