vrijdag, 13 oktober 2017 19:11

Tijd struikelblok bij ijsbaan Vlaardingen

Vlaardingen - Er komt dit jaar nog geen ijsbaan in Vlaardingen. De plannen waren in een vergevorderd stadium, maar de organisatie en de gemeente liepen tegen teveel struikelblokken aan. Dat is de uitkomst van een gesprek tussen de organisatie, Stichting Waterweg Cultureel, en het college van burgemeester en wethouders. De inzet was om in november een ijsbaan in Vlaardingen te openen op een ponton in de Oude Haven. Zowel technisch als voor de inspraakprocedure is de tijd een struikelblok.

Ook in Schiedam is er nog steeds geen zekerheid over een 'winterevenement' in het centrum. Er waren, volgens de gemeente, meerdere kandidaten voor de gunning maar de tijd tikt door en we hebben nog geen witte rook uit het Stadskantoor zien komen.

In Vlaardingen zou een deel van de winst uit de parkeergelden worden aangewend voor een ijsbaan in de Vlaardingse haven op een groot ponton van 70 x 25 meter. Om een ijsbaan op een ponton te plaatsen is een ingewikkelde technische procedure nodig. Bij een omgevingsvergunning, die nodig is om de ijsbaan te plaatsen, hebben belanghebbenden recht op inspraak.

De inspanningen, die zowel de organisatie als de gemeente hebben geleverd, en de subsidie die gebruikt is voor de voorbereiding zijn niet verloren, maar vormen de basis voor een ijsbaan in 2018. Wethouders Hoekstra en van Nieuwenhuizen: “We vinden het erg jammer dat het dit jaar niet gaat lukken. We gaan aan de gemeenteraad voorstellen om voor 2018 subsidie beschikbaar te stellen voor een ijsbaan.”

Al langer bestaat de gedachte om een grotere ijsbaan te realiseren in Vlaardingen. Initiatieven om meer bezoekers naar de binnenstad van Vlaardingen te trekken worden toegejuicht door het college. Stichting Waterweg Cultureel en het college van B&W hebben afgesproken zich gezamenlijk in te zetten om in 2018 een ijsbaan in Vlaardingen te realiseren.

Foto: Winterland Schiedam was jaren een succesformule

Tijd struikelblok bij ijsbaan Vlaardingen

Advertentie

nieuwsbrief catnieuws