vrijdag, 10 juli 2015 13:45

Tijdelijke manager Stedelijk Museum benoemd

Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Schiedam heeft de heer Gert-Jan van der Vossen benoemd als tijdelijk transitiemanager voor het Stedelijk Museum Schiedam. De heer Van der Vossen is vennoot van de Holland Consulting Group,voorzitter van de Raad van Toezicht van Stichting DOEN en lid van de Raad van Toezicht van Yulius, een GGZ instelling. Eerder zat hij onder andere in de Raad van Toezicht van Waterweg Wonen -de Vlaardingse woningstichting- en in de Raad van Cultuur.

De transitiemanager zal de komende maanden een onomkeerbare transitie inzetten waarbij alle voorwaarden zijn gecreëerd om het museum om te vormen richting het scenario Partnerschap. De heer Van der Vossen heeft veel ervaring als interim-bestuurder, - manager en als toezichthouder bij organisaties die een transitie door moeten maken om weer een gezonde toekomst tegemoet te kunnen zien. Dit betrof veelal maatschappelijke instellingen alsook diverse culturele instellingen.

De heer Van der Vossen start op 20 juli onder verantwoordelijkheid van de Raad van Toezicht van het museum. Daarnaast zal de heer Van der Vossen rapporteren aan zijn opdrachtgever, het college. Wethouder Cultuur Marcel Houtkamp: "Ik heb er vertrouwen in dat de heer Van der Vossen de juiste persoon is om het actieplan behorende bij het Partnerschapscenario op te stellen en uit te voeren. Zijn kennis en kunde zullen bijdragen aan de samenwerking van het Stedelijk Museum Schiedam met andere (culturele) instellingen en leiden tot verbinding met de stad."

De aanstelling is in nauwe samenspraak en met betrokkenheid van de Raad van Toezicht van het Stedelijk Museum Schiedam geschied. De voorzitter van de Raad van Toezicht, de heer Pascal Visée is tevreden: "De Raad van Toezicht van het Stedelijk Museum Schiedam is verheugd met de snelle benoeming door de gemeente van de heer Gert-Jan van der Vossen als transitiemanager. Wij denken dat hij het juiste profiel heeft om de transitie bij het Stedelijk Museum Schiedam in gang te zetten."

Advertentie

nieuwsbrief catnieuws