vrijdag, 12 september 2014 12:25

Toch meedoen met laag inkomen

Met de waardecoupons van het Jeugdfonds kunnen ook kinderen uit gezinnen met een laag inkomen meedoen aan (sociale) activiteiten. Bijvoorbeeld voetballen, balletles, meegaan op schoolreis, een muziekinstrument bespelen of lid worden van de scouting. Als u recht heeft op het Jeugdfonds, ontvangt u per kind van 4 tot en met 17 jaar twee waardecoupons.

Als u een uitkering heeft van de afdeling Werk en Inkomen dan heeft u, voor uw kind(eren) die er op dat moment recht op hebben, de waardebonnen voor het nieuwe schooljaar ontvangen. Heeft u dan nog geen waardebonnen ontvangen, vul dan het aanvraagformulier in op http://www.schiedam.nl/Docs/inwoners/werk%20en%20inkomen/Jeugdfonds_aanvraagformulier_2014.pdf

Om voor het Jeugdfonds in aanmerking te komen moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

U woont in Schiedam
U heeft één of meer inwonende kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar (zodra uw kind 4 jaar wordt kunt u voor dat kind het Jeugdfonds aanvragen)
U ontvangt kinderbijslag voor uw kind(eren)
Uw inkomen mag niet hoger zijn dan 120 % van de bijstandsnorm. Dat betekent dat uw inkomen niet hoger mag zijn dan € 1631,- netto per maand voor een echtpaar. Voor een alleenstaande ouder mag het inkomen niet hoger zijn dan € 1468,- netto per maand. Vakantiegeld, alimentatie en heffingskortingen worden ook gezien als inkomen.
Uw (gezamenlijk) vermogen bedraagt niet meer dan € 11.700,-

Meer informatie op www.schiedam.nl/jeugdfonds

 

Advertentie

nieuwsbrief catnieuws