vrijdag, 05 februari 2016 09:49

Transformatie Wetenschappersbuurt Schiedam van start!

Met het tekenen van verschillende overeenkomsten hebben de gemeente Schiedam, TBI-onderneming ERA Contour en Woonplus Schiedam op vrijdag 5 februari het startsein gegeven voor de transformatie van de Wetenschappersbuurt in Schiedam. Onder de naam ‘De Nieuwe Wetenschappers’ wordt dit deel van Schiedam Oost een aantrekkelijke, gevarieerde en groene buurt. Het project dankt zijn naam aan de straatnamen van de buurt, die alle vernoemd zijn naar bekende wetenschappers.

Combinatie huur- en koopwoningen

Impressie 1 fase A WetenschappersIn de Wetenschappersbuurt worden 293 woningen gesloopt. Daarvoor in de plaats komen 148 nieuwe huur- en koopeengezinswoningen. ERA Contour ontwikkelt en bouwt de woningen. De helft van de woningen verhuurt Woonplus Schiedam als sociale huurwoning, de andere helft zijn koop eengezinswoningen. Woonplus pakt ook 80 bestaande woningen aan door groot onderhoud en renovatie. De openbare ruimte wordt opnieuw ingericht door de gemeente Schiedam. De vernieuwingsopgave is opgedeeld in vier fasen die stap voor stap een krachtige impuls geven aan Schiedam Oost.

Gezamenlijke gebiedsvisie

ERA Contour heeft in opdracht van de gemeente Schiedam en Woonplus een gebiedsvisie opgesteld voor de wijk. Samen met de kinderen in de wijk en de kindergemeenteraad is het team aan de slag gegaan met deze ‘bewoners van de toekomst’. Ook Bewonersvereniging Schiedam Oost, bewoners uit de wijk en overige betrokkenen uit Schiedam Oost en de Wetenschappersbuurt zijn betrokken bij de planvorming.

Positieve impuls

De herstructurering van de Wetenschappersbuurt sluit aan bij de woonvisie van de gemeente Schiedam en bij de ambities van Woonplus om haar sociale woningvoorraad te vernieuwen. Na de transformatie is ‘De Nieuwe Wetenschappers’ een kindvriendelijke, groene wijk met een combinatie van sociale huurwoningen en betaalbare koopwoningen.

Transformatie Wetenschappersbuurt Schiedam van start!

Advertentie

nieuwsbrief catnieuws