donderdag, 31 maart 2016 16:23

Twaalfde Wetenschapsdag Franciscus Gasthuis & Vlietland

Op vrijdag 25 maart vond voor de twaalfde keer de Wetenschapdag plaats in Franciscus Gasthuis. Tijdens de jaarlijkse Wetenschapsdag presenteren arts-assistenten hun resultaten van wetenschappelijk onderzoek, in de vorm van posterpitches, posterbezichtigingen en voordrachten. Wat nieuw was dit jaar, waren de CAT presentaties en de uitreiking van de BOF (Bevordering Onderzoek Franciscus) Stimuleringsprijs. Bij CAT wordt op een zeer bondige wijze beschikbaar wetenschappelijk onderzoek gekoppeld aan de klinische praktijk. De BOF Stimuleringsprijs is een prijs die de Raad van Bestuur in het leven heeft geroepen om jong talent te stimuleren om wetenschappelijk onderzoek te doen.

Wetenschappelijk onderzoek is een belangrijke pijler van een topklinisch opleidingsziekenhuis (STZ) en levert een belangrijke bijdrage aan zorgverbetering en kennisvergroting van artsen, verpleegkundigen en andere medewerkers in het ziekenhuis. Franciscus Academie biedt medewerkers van Franciscus Gasthuis & Vlietland mogelijkheden voor opleiding, onderzoek en innovatie.

Prijsuitreiking Wetenschapsdag

De dag eindigt met een prijsuitreiking door Karen Kruijthof, lid Raad van Bestuur, voor de beste poster, beste voordracht, beste publicatie, beste CAT en de BOF Stimuleringsprijs.

Louise Urlings - Ritalin en steroïden in de behandeling van kanker-gerelateerde vermoeidheid - voor Beste CAT;
Stefanie van Mil - Acute complement C3 veranderingen ten gevolge van bariatrische chirurgie - voor Beste poster;
Carlijn Zietse - Het aantal verwijderde lymfeklieren bij een pelviene lymfeklierdissectie in lymfeklier negatieve prostaatkanker is significant voorspellend voor het risico op een biochemisch recidief - voor Beste voordracht;
Astrid van Huisstede – Effect van bariatrische chirurgie op astma controle, longfunctie, bronchiale en systemische inflammatie in morbide obese patiënten met astma - voor Beste publicatie;
Anniek Reijnierse - won de BOF Stimuleringsprijs.

Topklinisch opleidingsziekenhuis (STZ)

Als topklinisch Opleidingsziekenhuis (STZ) biedt Franciscus Gasthuis & Vlietland meerdere hooggespecialiseerde zorgproducten, waaronder het Prostaatcentrum zuidwest Nederland, het Expertisecentrum astma & COPD en het Bariatrisch centrum voor de behandeling van ernstig overgewicht. Voor meer informatie over wetenschappelijk onderzoek in Franciscus Gasthuis & Vlietland zie www.sfg.nl/topklinisch 

Twaalfde Wetenschapsdag Franciscus Gasthuis & Vlietland

Advertentie

nieuwsbrief catnieuws