vrijdag, 04 maart 2016 15:23

Twee aanhoudingen en diverse overtredingen bij controle bedrijven Spaanse Polder

Tijdens een integrale controle vorige week op de bedrijventerreinen Spaanse Polder en 's-Graveland zijn diverse overtredingen geconstateerd. In totaal werden negen bedrijven gecontroleerd. De politie heeft verder twee aanhoudingen verricht.

Bij een garagebedrijf aan de Fokkerstraat werden gestolen auto-onderdelen aangetroffen. Daarnaast werden milieu-overtredingen geconstateerd en werden er goederen en restanten van een hennepkwekerij aangetroffen. Bij ditzelfde bedrijf bleek dat een van de werknemers nog boetes had openstaan voor een bedrag van ruim 1.300 euro. Deze werknemer is aangehouden. Bovendien bleek dat boven het garagebedrijf werd geslapen. Het bedrijf voldeed bovendien niet aan de plicht om een register bij te houden van alle ingekochte en verkochte goederen.

Tijdens de integrale controle bleek bij elk van de negen gecontroleerde bedrijven iets niet op orde te zijn. Er bleken mensen te werken die ook een uitkering ontvangen, stroom- en gasmeters bleken te zijn voorzien van valse ijkzegels, controleurs constateerden dat bedrijven niet voldoen aan de registerplicht en dat ze zich schuldig maken aan overtredingen van de Wet milieubeheer en de Drank- en Horecawet. In totaal zijn door de politie twee aanhoudingen verricht. Beide personen bleken gesignaleerd te staan in verband met openstaande boetes.

De controles op beide bedrijventerreinen zijn onderdeel van de integrale aanpak van ondermijnende criminaliteit. De gemeenten Schiedam en Rotterdam werken intensief samen met diverse partners zoals de Belastingdienst, Stedin, Landelijk Informatiecentrum Voertuigcriminaliteit, Arbeidsinspectie, DCMR, Openbaar Ministerie en de politie.

Met deze aanpak streven de gemeenten naar een veilig, integer en transparant bedrijventerrein, waar geen plaats is voor ondernemers die zicht niet aan bestaande wet- en regelgeving houden.

Twee aanhoudingen en diverse overtredingen bij controle bedrijven Spaanse Polder

Advertentie

nieuwsbrief catnieuws