vrijdag, 27 februari 2015 20:28

Typecursus De Klinker voor kinderen groep 5 t/m 8

Goede typevaardigheid is voor het maken van o.a. werkstukken onontbeerlijk. Daarom start Daltonbasisschool De Klinker op maandag 9 maart weer met een typecursus. In 13 weken tijd leren kinderen blind typen. Tijdens deze 13 weken vinden er acht klassikale lessen op de maandagen van 15:45-16:45 uur in De Klinker plaats. Als huiswerk, en in de lesvrije weken, werken de kinderen in de "Typetuin". Een adaptief online systeem waarbij een kind niet alleen in eigen tempo leert typen, maar waarbij de oefeningen ook op niveau worden aangeboden. De docent van de Typeopleiding volgt de leerlingen in de Typetuin en koppelt tijdens de klassikale les de bevindingen terug aan het kind. De cursus staat open voor alle kinderen uit de groepen 5-8. Er is nog plaats voor zo'n 6 leerlingen, Voor meer informatie en aanmelding, zie www.klinkerschiedam.nl, laatste nieuws: https://sites.google.com/a/klinkerschiedam.nl/klinkerschiedam/ 

Advertentie

nieuwsbrief catnieuws