donderdag, 23 april 2015 21:35

Uitreiking Koninklijke onderscheidingen en Jongerenlintje Schiedam

De burgemeester van Schiedam, de heer Cor Lamers, reikte in het kader van de Algemene gelegenheid bij de viering van Koningsdag aan 17 Schiedammers een Koninklijke onderscheiding uit. 14 personen zullen benoemd worden tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. 2 personen zullen benoemd worden tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. 1 persoon wordt benoemd tot Officier in de Orde van Oranje Nassau.

Dit jaar werd er ook weer een Jongerenlintje uitgereikt. Het Jongerenlintje is een Schiedamse onderscheiding voor een jongeren die een opmerkelijke prestatie of daad hebben verricht op sportief-, cultureel- of maatschappelijk gebied.

Benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau (op alfabetische volgorde)

Mevrouw A.M. van den Bersselaar

Mevrouw Van den Bersselaar maakt zich gedurende een lange periode op een aantal terreinen verdienstelijk voor de samenleving. Zo is zij vanaf 1999 tot heden penningmeester voor de Wijk- en Bewonersvereniging Wonen en Leven Nieuwland, vrijwiliger voor Platform Landelijke Samenwerking Actieve Bewoners (2001-heden) en vrijwilliger voor het Gehandicapten Platform Schiedam (2007-heden)

De heer en mevrouw Binneveld – de Jong

Het echtpaar Binneveld-de Jong besteedt veel aandacht aan het welzijn van kinderen. Zij zorgen door de jaren heen voor kinderen die thuis niet meer terecht kunnen, vaak kinderen met een 'rugzakje'. Decorandi doen dat met liefde, zorg en toewijding, ondanks dat het niet hun eigen kinderen zijn. Zij hebben sinds 1989 de pleegzorg op zich genomen van een aantal kinderen en hen op deze manier een thuis gegeven.

Mevrouw C. Breugem – Verboon

Mevrouw Breugem maakt zich gedurende een lange periode verdienstelijk voor de samenleving. Zo is zij vanaf 1984 in verschillende functies actief voor de Hervormde Gemeente Kethel en Spaland. Daarnaast voert zij het secretariaat van de Stichting Contextueel Pastoraat in Nederland en verzorgt zij de administratie van het tijdschrift Contextuele Berichten van dit pastoraat (1994 - heden).

Mevrouw M.L.M. Heinsbroek – Jeup

Mevrouw Heinsbroek heeft zich gedurende een lange periode verdienstelijk gemaakt voor de samenleving. Zij is een betrokken en actieve vrijwilliger bij Stichting de Zonnebloem (1990-heden), zij organiseert diverse activiteiten voor de Bewoners Vereniging Schiedam Zuid (1995-heden) en zij is koster van de Heilig Hart Kerk te Schiedam (1994 - heden).

Mevrouw L. van der Klooster

Mevrouw Van der Klooster maakt zich gedurende een lange periode op een aantal terreinen verdienstelijk voor de samenleving. Zo was zij penningmeester van de Christelijk Gereformeerde Kerk (1984-2013) en is zij vanaf 1989 tot heden mantelzorger voor haar tante die verstandelijk beperkt is. Tevens verzorgt zij vanaf 2010 haar moeder.

Mevrouw J.L. Meijboom – Vuijk

Mevrouw Meijboom maakt zich gedurende een lange periode in verschillende functies verdienstelijk voor de Protestantse wijkgemeente Schiedam-Noord (1989 - heden). Zo is zij vanaf 1996 diaken van deze gemeente. Daarnaast verleent zij zorg aan verschillende familieleden.

De heer en mevrouw Van den Oever – Ruts

De heer en mevrouw Van den Oever maken zich gedurende een lange periode verdienstelijk voor de samenleving. Zij zijn sinds 1995 vrijwilliger voor verzorgingstehuis de DrieMaasStede te Schiedam. Samen assisteren bij een breed scala aan uiteenlopende activiteiten voor dementerende mensen in dit verzorgingstehuis.

Mevrouw M.L.Putters- de Kievith

Mevrouw Putters heeft zich gedurende een lange periode verdienstelijk gemaakt voor de samenleving. Zij was oprichtster/vrijwilligster van de eerste Ouderengroep in de wijk Nieuwland (1997-2005) en is bestuurslid van Bewonersvereniging 'Wonen en Leven' Nieuwland. Voorts is zij oprichtster van 'Het Puttertje'. Dit is een huiskamerproject voor ouderen in een daarvoor beschikbaar gestelde woning om te voorkomen dat ouderen in een isolement raken (2008-heden).

De heer J. Schriek

De heer Schriek maakt zich gedurende een lange periode op een aantal terreinen verdienstelijk voor de samenleving. Zo is hij sinds 1990 vrijwilliger bij verzorgingstehuis Meerpaal en vanaf 2003 voorzitter van een bewonerscommissie van vier flats van Woonplus. Daarnaast zet hij zich sinds kort in voor twee bridgeverenigingen (2008 - heden) en was hij penningmeester van biljartvereniging Krijt op Tijd (1998 - 2013).

Mevrouw M.J.A. Seesink

Mevrouw Seesink maakt zich gedurende een lange periode op een aantal terreinen verdienstelijk voor de samenleving. Zo zamelt zij vanaf 1992 goederen in voor kinderen in o.a. Roemenië namens de Stichting Pintilie en organiseert zij tweemaal per jaar een bijeenkomst voor oud-werknemers van de Eerste Rotterdamsche / Nationale Nederlanden (2000 - heden).

Mevrouw E.C.M. Suurland – Heesbeen

 

De heer M.A. Vermeulen

De heer Vermeulen maakt zich gedurende een lange periode op een aantal terreinen verdienstelijk voor de samenleving. Hij is sinds 1966 in verschillende functies actief voor de Nederlands Gereformeerde Kerk in Schiedam en vanaf 1974 secretaris van de "Zendingscommissie" van de Nederlands Gereformeerde Kerk. Daarnaast is hij sinds 1978 vrijwilliger voor de Gravin Aleidaschool in Schiedam.

Benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau

De heer G. van der Leij

De heer Van der Leij was gynaecoloog in het Vlietland Ziekenhuis te Schiedam tot zijn pensionering in 2008. Sinds 1998 gaat hij een keer per jaar in zijn vakantietijd en vanaf 2008 drie keer per jaar vier weken naar Tanzania om de verloskundige en gynaecologische zorg aldaar te verbeteren en bijscholing te geven aan artsen en verpleegkundigen. In 2009 heeft hij de Stichting Makiungu in Tanzania opgezet met als doel fundraising voor de bouw van een nieuwe kraamkliniek. Voorts heeft hij in 1999 de Stichting Flying Medical Service Nederland opgericht en was hij vervolgens tot 2011 bestuurslid van deze stichting.

De heer H.J. Povel

De heer Povel heeft zich gedurende een lange periode ingezet voor de Afrikaanse gemeenschap in Burkina Faso ( 1977 - heden). Hij was ontwikkelingswerker (1977 - 1995) en heeft vele projecten uitgevoerd in Burkina Faso (1995 - heden). Zo heeft hij in 18 jaar tijd 30 stuwdammen in het droge gebied bij de Sahelgordel gebouwd en gerepareerd. Sinds 2006 is hij bestuurslid van het Burkina Faso Platform en vanaf 2010 is hij voorzitter van de Stichting Steunfonds Sahelprojecten. Daarnaast was hij diaken van de Nederlands Hervormde Kerk de Vaste Burcht te Schiedam (1996 - 2008).

Benoemd tot Officier in de Orde van Oranje Nassau

De heer J. Roodenburg

Decorandus is CEO van Huisman Equipment B.V. te Schiedam. Onder zijn leiding groeide het lokale bedrijf op het vlak van scheepskranen uit tot een wereldwijde speler met een grote reputatie op het terrein van offshore equipment: van zeer grote en complexe offshore kranen tot geavanceerde boorinstallaties. De heer Roodenburg heeft in de Nederlandse en internationale offshore industrie uitgesproken innovatieve ideeën ingebracht en gerealiseerd en daarmee een wereldwijd toonaangevend bedrijf heeft opgebouwd. Hij is een voorbeeld voor generaties studenten van de Technische Universiteit Delft. Mede dankzij hem is deze universiteit internationaal op de kaart gezet. Hij deelt zijn expertise met anderen; zo is hij bestuurslid van Scheepsbouw Nederland, Holland Marine Equipment en het Marin. In 2009 kreeg hij als eerste de Erepenning van KIVI-Niria, afdeling Offshore Techniek. Hij draagt bij aan de goede naam van de stad Schiedam en de werkgelegenheid in de regio Rijnmond. Door zijn ondernemerschap en grote bijdrage aan het internationale gezicht van de Nederlandse industrie komt hij in aanmerking voor deze bijzondere onderscheiding, namelijk officier in de orde van Oranje Nassau.
Bijzonder is dat de heer Roodenburg in de morgen van Lintjesregen de versierselen behorende bij de onderscheiding ontvangt van de minister van Economische Zaken de heer H.G.J. Kamp op het ministerie in Den Haag. Het college brengt later op de dag een bezoek aan de heer Roodenburg bij Huisman om hem te feliciteren.

Jongerenlintje

Cok Steenbergen (20)

In 2013 werd hij o.m. Nationale Zorgtopper, werd 8e op de WK Verpleging, werd Nationale Uitblinker Albeda College en meest ondernemende student MKB.

Naast zijn studie en na de afronding daarvan heeft hij tal van activiteiten ontplooid bij maatschappelijke organisaties op geheel vrijwillige basis waarbij hulp geboden werd aan langdurig zieken/ hulpbehoevenden.

 

Advertentie

nieuwsbrief catnieuws