woensdag, 26 april 2017 12:00

Uitreiking Koninklijke onderscheidingen Schiedam

Schiedam - De burgemeester van Schiedam, de heer Cor Lamers, reikte in het kader van de Algemene gelegenheid bij de viering van Koningsdag aan zes Schiedammers een Koninklijke onderscheiding uit.

3 personen worden benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.
3 personen worden benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

Benoemingen (op alfabetische volgorde)

Mevrouw A.M.W. Bodewes

Mevrouw A.M.W. Bodewes is sinds 1984 directeur van Anke Bodewes Makelaardij in Schiedam. Mevrouw Bodewes wordt gewaardeerd als zelfstandig ondernemer, een zorgvuldig werkgever met een goede reputatie in stad en regio. Daarbij komt haar actieve inbreng in de contacten tussen de gemeente en ondernemers ten aanzien van stadspromotie en verbeteren van de positie van de ondernemers. Tevens heeft zij zich ingezet als (on)gevraagd adviseur om het belang van wonen en leven van mensen op andere wijze onder de aandacht te brengen van gemeenten, vastgoedontwikkelaars, projectontwikkelaars, bouwers en makelaars. In die hoedanigheid kan gesproken worden van een karaktervolle en voorbeeldige plichtsvervulling in de hoofdfunctie.

Op basis van de vrijwilligersactiviteiten kan decoranda worden gekwalificeerd als iemand die zich geruime tijd ten bate van de samenleving heeft ingespannen of anderen heeft gestimuleerd. Vanaf 1987 is zij actief voor en bestuurslid van de Nederlandse Vereniging van Makelaars en Taxateurs (NVM) in Nieuwegein die 4.100 leden telt. Zij heeft zich zowel lokaal als landelijk ingezet voor de NVM. Zij was onder meer secretaris van de regionale NVM-vereniging Rotterdam en voorzitter van de NVM-commissie VROM. Daarnaast is zij een drijvende kracht achter het ontstaan van de Vereniging van NVM Woningmarktconsultants waarvan zij tevens voorzitter was. Vervolgens heeft zij zich als docent Leergang projectontwikkeling NEPROM ingezet voor de opleiding van aanstaande makelaars, taxateurs en projectontwikkelaars. Thans is zij voorzitter van de Vakgroep Wonen (3200 leden) waar zij zorgt voor verbinding en zich inzet voor de kwaliteit, integriteit en transparantie van makelaars en taxateurs.

Mevrouw Bodewes wordt benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

De heer T.H. van der Hoeven

De heer Van der Hoeven heeft zich vanaf 1985 tot 2011 vanuit verschillende bestuursfuncties in diverse verenigingen en stichtingen ingezet en op deze manier zijn maatschappelijke betrokkenheid laten blijken. Dankzij zijn bijdrage voor de Wijk- en bewonersvereniging Woudhoek heeft hij bijgedragen aan een mooie wijk waar het prettig wonen is. Met zijn inzet voor Verenigingsgebouw Schiedam Noord heeft hij veel Schiedammers een extra huis bezorgd en een ontmoetingsplek verschaft. Vanaf 2006 is decorandus actief lid van de lokale politieke groepering Gemeente Belangen Schiedam. Door zijn inzet zorgt hij voor een maatschappelijke – politieke verbinding tussen de politiek en de Schiedamse burgers.

De heer Van der Hoeven wordt benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Mevrouw Y. Kleiss – Eygendaal

Mevrouw Kleiss-Eygendaal heeft zich gedurende een lange periode op diverse terreinen zeer verdienstelijk gemaakt voor de samenleving. Na de tragische gebeurtenis waarbij de dochter van mevrouw Kleiss in het Beatrixpark om het leven is gebracht heeft zij haar verdriet kunnen omzetten in iets goeds, iets van groot maatschappelijk belang. Zij is met haar inzet een inspiratie voor velen geworden. Zo zet zij zich tomeloos in voor de verbetering van het Beatrixpark via de stichting Vrienden van het Beatrixpark Schiedam.
Door haar niet aflatende inzet en betrokkenheid heeft zij zowel het gemeentebestuur, de gemeentelijke functionarissen en andere externe betrokkenen bij het Beatrixpark weten te enthousiasmeren en heeft zij uiterst actief bijgedragen aan de herinrichting en revitalisering van het park. Binnenkort zal het vernieuwde en verbeterde Beatrixpark worden opgeleverd. Verder is zij door haar lezingen, kennis en ervaringen medeverantwoordelijk voor de vormgeving en invoering van de opleiding tot familierechercheur, waarvan er inmiddels 540 landelijk actief zijn. Door haar bijdrage is de ondersteuning van slachtoffers in Nederland enorm verbeterd.
Daarnaast is zij sinds 2009 voorzitter van Stichting Violen voor een Vlinder en Toonkunstkoor Schiedam. Van 1994 tot 2004 was zij voorzitter van de ouderraad van OBS Kethel, waar zij tal van activiteiten voor kinderen organiseerde.

Mevrouw Kleiss – Eygendaal wordt benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

Mevrouw H. Mucek – Erkens

Mevrouw Mucek - Erkens is jarenlang voor de verbinding in de Schiedamse samenleving van onbetaalbare waarde geweest. Sinds de jaren 50 zet zij zich belangeloos in voor mensen die daar behoefte aan hebben. Als zorgzame buur en kennis, als lid van de oudercommissie van de basisschool en sinds 1996 als zeer actief en betrokken vrijwilliger bij Zorgcentrum Frankeland. Door haar activiteiten heeft zij bijgedragen aan het welzijn van vele inwoners.

Mevrouw Mucek – Erkens wordt benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Mevrouw W. Twigt

Mevrouw Twigt zet zich al vele jaren onbaatzuchtig in voor de samenleving. Een groot gedeelte van haar vrijwillige activiteiten speelt zich af in Diergaarde Blijdorp voor een aanzienlijk aantal uren van week, voor een periode van 25 jaar. Zij is een enthousiaste vrijwilliger die onmisbaar is voor de Diergaarde. Zij draagt daarmee bij aan de dierentuinbelevenis van bezoekers en schenkt daarmee aandacht voor onder andere natuurbehoud, dier en natuur.

Mevrouw Twigt wordt benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

De heer J.D. Wiersma

De heer Wiersma heeft een lange staat van dienst. Zowel in bestuurlijk als in sociaal opzicht. Vanuit zijn diverse rollen heeft hij veel bijgedragen aan de Schiedamse gemeenschap én daarbuiten. Hoewel de functies waarin hij zich inzet soms van karakter verschillen is één ding wel typerend: in alle functies blijft de heer Wiersma zichzelf. En dat is van grote waarde voor veel organisaties. Het is een man met een gedegen visie die betrouwbaar advies geeft. En het is een harde werker, die al in zijn studententijd de mogelijkheid vond om ondanks een druk sociaal leven bij te dragen aan de maatschappij. Hij zette zich toen al vrijwillig in via de Rechtswinkel voor mensen die juridisch advies nodig hadden. Door de jaren heen is hij uitgegroeid tot een academicus met visie, gezag en verbeeldingskracht die naast zijn drukke (internationale) baan nog tijd heeft om familieman én vrijwilliger te zijn. Zo zorgt hij er bij de Stichting Gericon voor dat initiatieven op het gebied van gezondheidszorg en meer in het bijzonder de zorg voor ouderen worden bevorderd. Vanuit zijn bestuurslidmaatschap van het De Groot Fonds verleent hij mede financiële ondersteuning aan initiatieven voor –vooral- kinderen en ouderen in Schiedam en omgeving. Zijn rol bij het Stedelijk Museum Schiedam zorgde ervoor dat dit museum gebruik kon maken van zijn brede netwerk waardoor financiën en kennis makkelijker werden gevonden. Hij heeft iets met musea, want hij heeft ook een belangrijke bijdrage geleverd aan de mogelijke komst van een Glasmuseum naar Schiedam. Typerend is echter dat decorandus de kracht van zo’n museum zag en er zijn nek voor uit durfde te steken. En hij kijkt altijd naar het grotere geheel. Zijn daadkracht toonde hij ook al als lid van de gemeenteraad, waar hij met zijn kennis, kunde en eigen visie bijdroeg aan een beter bestuur van de stad. Bij de plaatselijke voetbalvereniging VVK heeft hij er, nadat hij er eerst jeugdleider was, als voorzitter voor gezorgd dat de club stevig in de stad stond. Hij was altijd inzetbaar en aanspreekbaar en zorgde met zijn energie voor een bloeiende vereniging. Ook in zijn rol als secretaris van de Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Schiedam / Primo is hij gesprekspartner van de gemeente en draagt bij aan beter onderwijs. Hij is zo breed geëngageerd, dat hij ook nog lid was van de Raad van Commissarissen van de Woningbouwvereniging en zodoende bijdroeg aan een beter woonklimaat. De heer Wiersma zet zich breed in en niet alleen voor de Schiedammer. Vanuit zijn functie bij COS Nieuwe Waterweg Noord zorgde hij ervoor dat er meer onderlinge samenwerking én vooral maatschappelijke interesse is voor ontwikkelingssamenwerking. Ook was hij redactielid van het blad over democratie van de internationaal geroemde Erasmus Universiteit in Rotterdam en jurylid van de ‘Oost Europa Prijs’. Hij was ook vele jaren lang redactielid van het blad ‘Europese Gemeente’.

De heer Wiersma wordt benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

Uitreiking Koninklijke onderscheidingen Schiedam

Advertentie

nieuwsbrief catnieuws