UN1EK gastvrij in actie voor vluchtelingen
woensdag, 16 september 2015 08:29

UN1EK gastvrij in actie voor vluchtelingen

UN1EK komt tijdens de UN1EK weken in actie voor VluchtelingenWerk. Eric Boerhout, voorzitter college van bestuur van UN1EK vertelt: “Bij UN1EK hebben we hart voor kinderen. We vinden dat álle kinderen, waar ook ter wereld, het recht hebben om in veiligheid en vrijheid op te groeien. Bij het volgen van de berichtgeving over de vluchtelingenstroom in Europa groeide het besef: we willen niet meer alleen toekijken; we willen iets dóen.
We hebben VluchtelingenWerk Maasdelta om advies gevraagd. Vluchtelingenwerk coördineert de regionale hulp aan vluchtelingen en heeft geld, vrijwilligers (o.a. jobcoaches en taalcoaches) en maatschappelijk draagvlak nodig om dit goed te kunnen doen. De scholen en kindcentra van UN1EK organiseren in de komende weken acties om samen met medewerkers, ouders en kinderen goederen en geld in te zamelen. Bij UN1EK vinden we dat vluchtelingen gastvrij moeten worden opvangen wanneer zij in Nederland zijn. We stimuleren onze medewerkers om vrijwilligerswerk te doen om hieraan bij te dragen."
Op bestuurlijk niveau werkt UN1EK samen met de PO besturen in de regio en de gemeenten om concrete oplossingen te vinden voor de opvang van vluchtelingen. “Goed onderwijs biedt perspectief op een plek in de samenleving. Kinderen van vluchtelingen zijn dan ook meer dan welkom binnen onze scholen en mogen rekenen op dezelfde hoogwaardige kwaliteit van onderwijs. Vanuit UN1EK willen we een sneeuwbaleffect op gang brengen van ideeën, acties en initiatieven binnen en buiten de organisatie om vluchtelingen te helpen.

UN1EK gastvrij in actie voor vluchtelingen

Advertentie

nieuwsbrief catnieuws