donderdag, 11 september 2014 16:52

Unieke natuur terug in Vijfsluizen

Rijkswaterstaat gaat de 'Vijfsluizerhaven' aan de Karel Doormanweg omvormen tot een brakwatergetijdengebied. Hier zal twee keer per dag de werking van het getijde (eb en vloed) zichtbaar worden. Het brakwatergetijdengebied biedt een in de regio unieke leefplek voor veel bijzondere (water)planten, vissen, dieren en vogels. De maatregelen zorgen voor meer natuurvriendelijke oevers, ontwikkeling van getijdennatuur en betere waterkwaliteit.

Omliggende bedrijven zijn uitgenodigigd voor een informatiemiddag om kennis te nemen van de plannen van Rijkswaterstaat en daarover mee te praten. Iedereen is daarbij welkom. De inloopmiddag vindt plaats op:

Dinsdag 23 september tussen 16:00 – 18:00 uur
2e verdieping van Ultro International BV
Jan van Galenstraat 45 Schiedam

Het plangebied zit 'om de hoek' dus het is mogelijk even buiten te gaan kijken. Tijdens de inloopmiddag staan medewerkers van Rijkswaterstaat en de aannemer Martens en Van Oord klaar om toelichting te geven op het ontwerp van deze KRW maatregel en vragen over de wijze van uitvoering te beantwoorden. Vertegenwoordiging van de gemeente zal ook aanwezig zijn.

Rijkswaterstaat is van plan een de dam, die de haven van de rivier afsluit, te verwijderen. Vervolgens wordt de toegang naar de haven verbreed en worden natuurvriendelijke oevers aangelegd aan de westkant van de haven. Tot slot gaat Rijkswaterstaat de fietsverbinding naar de Beneluxtunnel, die nu nog over de dam loopt, verleggen naar de dienstweg van Rijkswaterstaat. Hiermee bereiken we een een betere waterkwaliteit voor plant en dier.

Bent u niet in de gelegenheid om deze inloopmiddag te bezoeken, maar wilt u wel meer weten over de plannen? Kijk dan op www.rws.nl/vijfsluizerhaven. Indien u graag op de hoogte wilt blijven van de ontwikkelingen rondom het project KRW Oevers en Uiterwaarden, meldt u zich dan aan via www.rijkswaterstaat.nl/abonneren voor de digitale nieuwsbrief.
U kunt voor meer informatie ook bellen met de landelijke informatielijn van Rijkswaterstaat: 0800 -8002 (gratis).

 

Advertentie

nieuwsbrief catnieuws