maandag, 21 november 2016 00:33

Unilever en gemeente Vlaardingen overleggen over nieuwe invulling gebouwen

Vlaardingen - De gemeente Vlaardingen en Unilever denken er hetzelfde over: na de verhuizing van Unilever R&D (naar verwachting in 2019) moet de vrijkomende locatie in Vlaardingen opnieuw ontwikkeld worden.

Vorige maand kondigde Unilever aan de Foods R&D-organisaties in Vlaardingen, Heilbronn en Poznan te verplaatsen naar een nieuw te bouwen Foods Innovation Centre in Wageningen. Over de gevolgen van het vertrek uit Vlaardingen hebben de directie van Unilever R&D en het college van B&W onlangs een goed gesprek gevoerd. Hierin is afgesproken samen op te trekken in de herontwikkeling van de vrijkomende locatie.

In 2019 verplaatst Unilever zijn voedingsonderzoek- en ontwikkelingsbedrijven (en de banen die daarbij horen) naar Wageningen. Daarnaast wordt een 200-tal banen verplaatst naar een van de kantoren in Rotterdam. Deze stap heeft tot gevolg dat de multinational vanaf dat moment uit Vlaardingen vertrekt. Het college van B&W heeft kennisgenomen van deze strategische keuze en heeft in een recent overleg over de herbestemming van de leegkomende locatie nogmaals aangegeven het vertrek te betreuren vanwege de impact op Vlaardingen. De directie van Unilever R&D is zich bewust van de consequenties die de verhuizing heeft, maar heeft tegelijkertijd de hoop en verwachting uitgesproken dat zij voor de betrokken medewerkers een plek zal vinden in Rotterdam of Wageningen.

Maatschappelijke verantwoordelijkheid

Vanuit hun maatschappelijke verantwoordelijkheid wil Unilever R&D daarnaast graag bijdragen aan de toekomstplannen voor de vrijgekomen locatie aan de Oliver van Noortlaan. Directieleden Verbakel en Van der Draaij hebben in het gesprek met wethouders De Vries en Versluijs aangegeven samen met de gemeente te willen kijken naar herontwikkelingsplannen. Vanuit de gedachte “wat mooi is, moet mooi blijven” is in het overleg afgesproken, dat Unilever en de gemeente Vlaardingen zich hiervoor samen gaan inzetten. Voorlopig staan alle mogelijkheden nog open en kan het gaan om bijvoorbeeld woningen, winkels, bedrijven, voorzieningen of een combinatie daarvan. Zolang de toekomstige invulling maar aansluit op en past in de ontwikkelplannen van het gebied.

Unilever en gemeente Vlaardingen overleggen over nieuwe invulling gebouwen

Advertentie

nieuwsbrief catnieuws