donderdag, 06 oktober 2016 22:03

Vanaf 7 oktober is de Lange Haven weer open

Schiedam - De Lange Haven in Schiedam is vanaf vrijdag 7 oktober aan beide kanten weer open voor auto’s en fietsers!

Ook de nieuwe inrichting van de binnenbocht is bijna gereed. Al eerder heeft de gemeente aan de omgeving meegedeeld dat bij een nieuwe inrichting ook een aantal veranderingen in het gebruik horen. De Lange Haven is nu een woonerf. De auto is te gast, fietsers en voetgangers hebben voorrang op het autoverkeer. Parkeren mag alleen in de daarvoor aangegeven parkeervakken en het gebied blijft verboden voor vrachtauto’s (ontheffing via aan te vragen vergunning).

Auto’s en vrachtverkeer
Omdat de Lange Haven een woonerf situatie kent, moet autoverkeer stapvoets rijden, er geldt een maximum snelheid van 15 km/u.

Kadebelasting

Hoewel de kademuren zijn hersteld en deze weer zwaarder belast kunnen worden, is er voor gekozen vrachtverkeer in het dagelijks gebruik niet toe te staan langs de Lange Haven. Tot 3500 kilo (rijbewijs B) mag een voertuig op de Lange Haven rijden.

In voorkomende gevallen zoals bij een verhuizing of een bijzondere levering kan bij de gemeente een ontheffing (ontheffing wegenverkeerswet, RVV) aangevraagd worden. Let er op dat u deze aanvraag 4 weken van te voren indient. Dat kan via de website van de gemeente Schiedam.

Parkeerplaatsen

Vanuit veiligheid, historische en stedenbouwkundige overwegingen zijn langs de Lange Haven parkeerplaatsen vervallen. De overgebleven parkeerplaatsen zijn in de nieuwe situatie anders bestraat en herkenbaar door een P tegel in de bestrating. Parkeren mag uiteraard alleen in deze vakken.

De rijrichting blijft in de nieuwe situatie van de Koemarkt naar de Brede Marktsteeg en van de Korte Haven naar de Griffioenstraat. Het gedeelte vanaf de Griffioenstraat richting Unieplein blijft toegankelijk voor autoverkeer maar heeft geen parkeervakken meer. Inrijden voor laden en lossen bij de voordeur blijft toegestaan.

Informeren en bekeuren

Inmiddels is de gemeente gestart met het aanbrengen van de nieuwe bebording. Daarmee wordt ook gestart met het handhaven van de nieuwe situatie.'In de komende weken wordt bij foutparkeren op de binnenbocht geïnformeerd en nog niet bekeurd. Hiermee kunt u als bewoner en gebruiker wennen aan de nieuwe situatie. Na enkele weken gaat het informeren over in bekeuren van foutparkeerders. Dit laatste geldt al voor de buitenbocht.'

Boomspiegels

De bomen langs de Lange Haven hebben een ruimere plaats gekregen die is afgewerkt met een natuursteen band. 'De ruimte binnen de natuursteen band wordt nog afgewerkt dus wij verzoeken u vriendelijk niet op eigen initiatief de boomspiegels in te vullen.' schrijft de gemeente tot slot.

Vanaf 7 oktober is de Lange Haven weer open

Advertentie

nieuwsbrief catnieuws