donderdag, 26 november 2015 16:41

Vanavond de gemeenteraad van Vlaardingen live op PopUpTv2

Donderdagavond zijn er op PopUpTv twee live uitzendingen tegelijk. U kunt dan op de site kiezen uit de livestreams PopUpTv 1 en PopUpTv 2.
Op PopUpTv 1 de gemeenteraad van Vlaardingen vanuit het stadhuis aan de Markt 1 in Vlaardingen te zien en op PopUpTv 2 is de uitzending te zien van KF live vanuit Studio Winterland op het Stadserf in Schiedam. Dat wordt dus kiezen wat je live wilt kijken. Uiteraard zijn de live uitzendingen ook snel terug te kijken op PopUpTube.

De raad live

De agenda van de raad Vlaardingen telt deze avond maar liefst 22 punten. Waaronder: 3e Voortgangsrapportage 2015 en 5e begrotingswijziging, Vaststellen bestemmingsplan Rivierzone Oost 1ste herziening, Ontsluiting sportpark A 4, Vaststellen functies vastgoedobjecten, Handhaven huidige koopzondagen regime, Vaststellen regiovisie Veilig thuis, Partiële wijziging GR en werkingsgebied Recreatieschap Midden Delfland, Instemming financiële verordening en controleverordening recreatieschap Midden Delfland, Begrotingswijzigingen 2015 en 2016 Recreatieschap Midden-Delfland, Partiële wijziging GR Koepelschap buitenstedelijke groen, Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Vlaardingen 2015, Onttrekken aan het openbaar verkeer deel fietspad langs de Burgemeester Heusdenslaan en Benoeming leden Agendacommissie.

Vanavond de gemeenteraad van Vlaardingen live op PopUpTv2

Advertentie

nieuwsbrief catnieuws