woensdag, 09 maart 2016 15:26

Veel belangstelling voor bewonersenquêtes in Woudhoek en Spaland-Sveaparken

Veel belangstelling voor bewonersenquêtes in Woudhoek en Spaland-Sveaparken

Hoe moeten Woudhoek en Spaland-Sveaparken eruit zien in 2025?

Om een antwoord te krijgen op die vraag hebben bewoners uit beide wijken het initiatief genomen een enquête te maken die verspreid wordt onder alle bewoners van de twee bovengenoemde wijken.

Oftewel, een enquête door en voor bewoners van Woudhoek en Spaland-Sveaparken.

De vragen van de enquête hebben betrekking op thema’s die volgens de initiatiefnemers belangrijk zijn voor de toekomst van de wijken, voorbeelden zijn: groenvoorziening, veiligheid, wijkeconomie en parkeren.

Ook willen zij graag weten op welke gebieden bewoners zelf graag actief willen zijn.

Op één en twee maart ontvingen alle huishoudens in beide wijken een brief. In die brief staat een internetadres waar bewoners de enquête kunnen vinden. Het invullen kost ongeveer tien minuten.

De bewoners die het initiatief hebben genomen tot de enquêtes gaan regelmatig de wijk in om hun buurtgenoten op te roepen om hun mening te geven.

Binnen een week is de enquête al ruim 600 keer ingevuld. De initiatiefnemers zijn hier heel blij, maar willen dat nog veel meer mensen de enquête invullen.

Tijdens de wervingsacties bleek dat veel bewoners niet begrepen hebben dat alle huisgenoten vanaf 12 jaar de enquête mogen invullen. De initiatiefnemers roepen daarom alle inwoners van beide wijken op de enquête in te vullen.

De enquêtes zijn te vinden op:

www.schiedam.nl/woudhoek 

www.schiedam.nl/spaland-sveaparken  

De vragenlijst kan tot 31 maart ingevuld worden. De resultaten zijn eind april bekend.

Popup TV heeft een filmpje gemaakt van de initiatiefnemers ‘in actie’ om deelnemers te werven:

VIDEO: PopUpTv Reportage: Unieke enquête Woudhoek en Spaland-SveaparkenHoe moeten Woudhoek en Spaland-Sveaparken eruit zien in 2025? Om een antwoord te krijgen op die vraag hebben bewoners uit beide wijken het initiatief genomen een enquête te maken die verspreid wordt onder alle bewoners van de twee bovengenoemde wijken. Oftewel, een enquête door en voor bewoners van Woudhoek en Spaland-Sveaparken.U kunt de enquête invullen opwww.schiedam.nl/woudhoekwww.schiedam.nl/spaland-sveaparkenInterviews: Bart DaneCamera: Rob van der GaagMontage: Simone Breetveldhttp://www.popuptv.nl

Geplaatst door Pop Up Tv op woensdag 9 maart 2016

 

 
Veel belangstelling voor bewonersenquêtes in Woudhoek en Spaland-Sveaparken

Advertentie

nieuwsbrief catnieuws