vrijdag, 31 juli 2015 12:04

Veel gestolen auto-onderdelen aangetroffen bij bedrijf

Bij het bedrijf Ciko Cars & Parts op bedrijventerrein 's-Graveland in Schiedam is enkele weken geleden tijdens een controle een groot aantal auto-onderdelen aangetroffen, die afkomstig zijn van gestolen auto's. Burgemeester Lamers heeft het pand van waaruit het bedrijf werkte op verzoek van de politie voor een periode van zes maanden gesloten.

Hetzelfde bedrijf werd eind 2014 al drie maanden gesloten omdat bij een controle onderdelen van gestolen auto's waren aangetroffen. In die tijd werd de ondernemer in staat gesteld zijn bedrijfsvoering aan te passen om herhaling van deze misstanden te voorkomen. Elk bedrijf dat handelt in tweedehands artikelen moet volgens het Wetboek van Strafrecht en de Algemene Plaatselijke Verordening Schiedam een sluitende registratie bijhouden van alle ingekochte en verkochte goederen. Het bedrijf bleek geen deugdelijk register bij te houden en kon niet van alle onderdelen informatie over de herkomst overleggen. Een dergelijke werkwijze biedt criminelen de mogelijkheid om goederen die afkomstig zijn van diefstal te verhandelen.

Nadat het bedrijf begin 2015 weer open mocht, bleek dat de bedrijfsvoering nog steeds te wensen overliet. In maart 2015 werd het bedrijf daarom uitgebreid gecontroleerd, waarbij politie en gemeente ook samenwerkten met onder andere de Landelijke Informatiedienst Voertuigcriminaliteit (LIV) en het Verzekeringsbureau Voertuigcriminaliteit, dat verzekeringsmaatschappijen vertegenwoordigt. Daarbij bleek dat een groot aantal in het bedrijf aanwezige auto-onderdelen afkomstig was van gestolen auto's. Bovendien werden in het pand enkele voorwerpen aangetroffen die vallen onder de Wet wapens en munitie.

De feiten die bij de controle aan het licht zijn gekomen maken dat de openbare orde en veiligheid en de rechtsorde ernstig zijn geschaad. Om de rol van het pand in de handel in gestolen goederen ongedaan te maken en verdere verstoring van de openbare orde tegen te gaan, heeft de burgemeester onlangs besloten het pand voor een periode van zes maanden te sluiten.

Aan de controleactie werkten naast de gemeente Schiedam en de politie ook het Openbaar Ministerie, de Belastingdienst, de Landelijke Informatiedienst Voertuigcriminaliteit (LIV) en het Verzekeringsbureau Voertuigcriminaliteit mee.

Veel gestolen auto-onderdelen aangetroffen bij bedrijf

Advertentie

nieuwsbrief catnieuws