maandag, 08 juni 2015 16:20

Veel vragen over Stedelijk Museum

Maar liefst vijf a4-tjes vol met vragen van de raadsfracties in Schiedam over de plannen van het college met het Stedelijk Museum Schiedam (SMS). Op 10 juni worden de vier scenario's die het college heeft gepresenteerd, besproken in de raadscommissie. De vragen gaan vooral over de aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid van de gemeente ten aanzien van het personeel. En ook: wat is de internationaal geroemde collectie van het museum nu eigenlijk waard? De ChristenUnie/SGP stelt zelfs voor om te onderzoeken of een deel van de collectie niet kan worden verkocht of verhuurd.
Ook worden er door meerdere fracties vragen gesteld over het huidige management. Kan de directeur bijvoorbeeld wel aanblijven en ligt het niet meer voor de hand om één directeur te hebben voor beide (Jenevermuseum en SMS) Schiedamse musea?

Gemeentebelangen Schiedam vraagt zich af waarom een zwaar gesubsidieerd museum meer binding met de stad zou moeten hebben. Musea zijn er toch juist voor om toeristen naar de stad te trekken? En wat zou er dan wel tentoongesteld moeten worden om Schiedammers naar hun eigen museum te laten komen? De huidige collectie moderne Nederlandse kunst van na 1945 is daar volgens het GBS niet voor geschikt.  

Allemaal vragen waar het college antwoord op moet geven.

Bekijk alle vragen hier: http://schiedam.notudoc.nl/cgi-bin/showdoc.cgi/action=view/id=1247025/RvdF_10_juni_2015.pdf

Advertentie

nieuwsbrief catnieuws