vrijdag, 10 juli 2015 19:17

Veelbelovende toekomst voor Schiedamse havens

Schiedam heeft grootse plannen met het Schiedams havengebied, ook wel bekend als de 'pitstraat van de Rotterdamse haven´. Ruimte creëren voor bedrijven om te groeien, verbetering van de milieukwaliteit en behoud van een gezond en aantrekkelijk woongebied. Donderdag 9 juli ondertekenden ondernemersvereniging Vijfsluizen, de vereniging van Wiltonhavengebruikers, de bedrijven in de Wilhelminahaven en de gemeente Schiedam een intentieovereenkomst waarin zij verklaren samen te gaan werken aan de veelbelovende toekomst van de Schiedamse havens.

Nathalie Gouweleeuw (wethouder maritieme ontwikkeling) is verheugd over de ondertekening: ,,De haven is niet alleen economisch belangrijk, maar ook een onderdeel van Schiedam als stad. Ontwikkelingen op het gebied van verkeer, milieu, onderwijs en recreatie in de haven zijn ook van invloed op de inwoners."

Samen bouwen aan de toekomst
De ontwikkeling van het Schiedamse havengebied is een typisch voorbeeld van 'samen bouwen aan de toekomst'. De gemeente Schiedam heeft samen met onder andere bewonersverenigingen, kleine en grote ondernemers, milieudiensten, onderwijsinstellingen en het Havenbedrijf Rotterdam ambities voor het Schiedamse havengebied geformuleerd. Doel van deze ambities is het versterken van de kwaliteit van het gebied met daar omheen een gezonde en aantrekkelijke woonomgeving.

Aankomende periode onderzoekt de gemeente Schiedam samen met Erasmus Universiteit, TU Delft en TNO de toegevoegde waarde van het gebied voor de stad. Daarnaast worden de geformuleerde ambities getoetst op haalbaarheid. De kracht van het cluster moet zo gekoppeld worden, dat het voor de stad als geheel een succes wordt. Verhoging van de leefkwaliteit, meer werkgelegenheid, kennisontwikkeling en versterking van de economie.

Belangrijk voor economie en stad
De Schiedamse havens liggen uniek tussen de A4, de Nieuwe Maas en Schiedam-West. Het ruilen van grond in combinatie met het ontwikkelen van het slibdepot en het braakliggende terrein daar omheen is een creatieve manier om verdere groei mogelijk te maken. Ook wordt de verkeersafwikkeling bij Vijfsluizen, inclusief parkeerdruk, aangepakt. De ontwikkelingen dragen bij aan de leefbaarheid van het gebied door verbetering van de milieukwaliteit, verduurzaming en toevoeging van recreatie. Het zijn slechts een paar van de gezamenlijke, verregaande ambities waar de bedrijven uit het havengebied en de gemeente Schiedam gisteren hun handtekening onder zetten.

Advertentie

nieuwsbrief catnieuws