woensdag, 08 juli 2015 19:22

Veerplein wordt aangepakt

De gemeente Vlaardingen is druk bezig met het verfraaien en verbeteren van  de openbare ruimte. Zo zijn de Markt, de Westhavenplaats, de Blokmakersplaats en het Veerplein (waar de markt staat) inmiddels omgevormd tot een aantrekkelijk winkel- en verblijfsgebied.

Nu is het de beurt aan het Veerplein rond V&D en het Schoutplein. Daar starten de werkzaamheden half juli. In oktober zijn de pleinen klaar. De uitvoering vindt in de zomermaanden plaats. Dat is een relatief rustige periode voor de winkeliers. Overlast voor het winkelend publiek en winkeliers is dan het minst.

De bestrating wordt vergelijkbaar met de rest van het winkelgebied dat al eerder werd opgeknapt. Zo wordt de bestrating dezelfde roodroze kleur als de eerder aangepakte gebieden en fietsparkeerplaatsen worden beter aangeduid. Er komen wat bomen te staan en het gebied wordt aantrekkelijker voor winkelend publiek. Bezoekers van het centrum kunnen zo beter zien dat het winkelgebied doorloopt en lopen hierdoor makkelijker van het ene winkelgebied naar het andere.

Advertentie

nieuwsbrief catnieuws