maandag, 02 maart 2015 15:29

Verbeteren bedrijventerrein Vergulde Hand Vlaardingen

De afgelopen tijd is een voorlopig ontwerp gemaakt voor het verbetering van bedrijventerrein de Vergulde Hand. De Fultonstraat, Marconistraat en de George Stephensonweg worden heringericht en de James Wattweg (westelijk deel) wordt opnieuw bestraat.

Inloopmiddag

Op donderdag 26 februari van 16.00 tot 19.00 uur is er een inloopmiddag over het concept-definitief ontwerp. U kunt hier een toelichting krijgen op het ontwerp en u kunt vragen stellen en opmerkingen plaatsen. De bijeenkomst is in het gebouw van TBV aan de George Stephensonweg 43. U kunt tot 6 maart op het concept-definitief ontwerp reageren. Daarna worden de ingekomen reacties verwerkt en indien nodig wordt het ontwerp aangepast. Daarna kan het vastgesteld worden door het college van B&W. Op basis van de huidige planning verwacht de gemeente na de bouwvak 2015 te kunnen starten met de daadwerkelijke uitvoering.

Kappen bomen

Het ontwerp voor de Vergulde Hand brengt met zich mee dat diverse bomen niet behouden kunnen blijven. Zo moeten de bomen langs de George Stephensonweg bij de nieuwe inrichting weg. Voor de aanleg van een extra spoor ter hoogte van station West moeten medio 2015 bomen gekapt worden. Na aanleg van de spoorverbreding (in 2017) worden nieuwe bomen aangeplant. Deze werkzaamheden zijn onderdeel van het project ombouw Hoekse lijn. Door de aanleg van een tweede ontsluitingsweg ter hoogte van de George Stephensonweg 43 richting de nog aan te leggen rotonde op de Maassluissedijk en de aanleg van parkeerplaatsen moeten ook hier de bomen gekapt worden. In het ontwerp is rekening gehouden met de aanplant van nieuwe bomen.

Afbeelding Google Streetview

Advertentie

nieuwsbrief catnieuws