maandag, 02 februari 2015 15:25

Verenigingsmanager aan de slag met toekomst sportverenigingen Thurlede

De gemeente Schiedam heeft voor de sportverenigingen op sportpark Thurlede een verenigingsmanager beschikbaar gesteld. De verenigingsmanager gaat de verenigingen helpen om hun maatschappelijke rol zo goed mogelijk te vervullen en om met elkaar tot een goede invulling en gebruik van het sportpark te komen. De gemeente Schiedam wil zoveel mogelijk Schiedammers structureel laten sporten en bewegen. Vitale sportverenigingen en multifunctionele, optimaal gebruikte, goed bereikbare en veilige sportparken zijn hierbij belangrijk.

Op 28 januari gaf wethouder Nathalie Gouweleeuw (Sport en Jeugd) de kick-off voor de inzet van de verenigingsmanager, Steef van den Boom. In deze inspiratiesessie met de betreffende sportverenigingen stond de toekomst van de verenigingen centraal.

Wethouder Gouweleeuw gaf tijdens de bijeenkomst aan het belangrijk te vinden dat de sportverenigingen op Thurlede samen nadenken en uitwerking geven aan de positionering en toekomst van het sportpark. "Ik besef dat dit een en ander vraagt van de verenigingen. Vandaar dat de gemeente hierin ondersteuning biedt," aldus wethouder Nathalie Gouweleeuw.

Voor Steef van den Boom is de kracht van de vereniging het uitgangspunt, van waaruit gekeken wordt wat de vereniging voor de omgeving kan betekenen. Hij zal zich richten op het verbinden, adviseren en begeleiden van en ondernemen in de verenigingen. De komende maanden zal hij zich wekelijks gaan inzetten voor de sportverenigingen en sportpark Thurlede.

Afbeelding: Google

 

Advertentie

nieuwsbrief catnieuws