vrijdag, 26 juni 2015 23:52

Vergadering gemeenteraad Vlaardingen op 2, 8 en 9 juli

Op donderdag 2 juli bent u welkom in het stadhuis aan de Markt 11 voor de vergadering van de gemeenteraad. Of kijk thuis mee via PopUpTv want we zenden de raadsvergaderingen live uit! De uitzendingen zijn ook op Tv te zien op Omroep Vlaardingen en op de website van de gemeente Vlaardingen: http://www.vlaardingen.nl/Bestuur_Organisatie/Gemeenteraad/Raadsvergaderingen/Live_uitzendingen
Inwoners en organisaties kunnen tijdens deze raadsvergadering inspreken op de Voorjaarsnota 2015 en de voornemens die daarin staan. Daarnaast bent u op woensdag 8 juli en donderdag 9 juli ook welkom in het stadhuis aan de Markt 11 voor de vergadering van de gemeenteraad over de Voorjaarsnota 2015.

Agenda donderdag 2 juli
Op de agenda staat onder andere:
Spreekrecht
Bekijk de volledige agenda op http://vlaardingen.notudoc.nl/cgi-bin/agenda.cgi/action=view/id=46721

Agenda woensdag 8 juli en donderdag 9 juli
Op de agenda staat onder andere:
Voorjaarsnota 20154e begrotingswijziging en 2e voortgangsrapportage
Bekijk de volledige agenda op  http://vlaardingen.notudoc.nl/cgi-bin/agenda.cgi/action=view/id=46721

Informatie
Algemene informatie over de gemeenteraad vindt u op www.vlaardingen.nl/gemeenteraad. Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met de griffie.

Contact met uw gemeenteraad
De contactmogelijkheden ziet u hieronder, informatie hierover vindt u op www.vlaardingen.nl/gemeenteraad.

  • Gast van de raad
  • De raad op bezoek
  • Presenteren aan de raad
  • Vragen aan de raad
  • Burgerinitiatief
  • Inspreken

Verslagen
U kunt zoeken in verslagen van raadscommissies en de raadsvergadering op http://vlaardingen.notudoc.nl/. Er zijn schriftelijke, geluids- en beeldverslagen terug te vinden.

Advertentie

nieuwsbrief catnieuws