zondag, 02 juli 2017 00:33

Vergunningen risicovolle bedrijven heel Zuid Holland via DCMR

Schiedam - Vanaf 1 juli 2017 is de DCMR Milieudienst Rijnmond in Schiedam het aanspreekpunt voor de provincie, gemeenten, bedrijven, omwonenden en andere belanghebbenden voor vergunningverlening, toezicht en handhaving voor risicovolle industriële bedrijven en de grotere chemiebedrijven.  

Met deze wijziging ligt in Zuid-Holland de taakuitvoering, verantwoording en kwaliteitsborging ten aanzien van deze bedrijven in handen van één gespecialiseerde omgevingsdienst en is de DCMR vanaf 1 juli 2017 het aanspreekpunt voor de provincie, gemeenten, bedrijven, omwonenden en andere belanghebbenden.De 5 omgevingsdiensten in Zuid-Holland voeren in opdracht van de provincie uitvoerende taken uit op het gebied van VTH. De uitvoering van de VTH-taken voor de risicovolle industriële bedrijven (BRZO-inrichtingen) en de grotere chemiebedrijven (RIE4-inrichtingen) is in Nederland toegewezen aan een aantal gespecialiseerde omgevingsdiensten, de zogenaamde BRZO-omgevingsdiensten. In Zuid-Holland is dat de DCMR. De DCMR is ook de BRZO-omgevingsdienst voor de provincie Zeeland.

Kennisborging
Kennisborging bij alle omgevingsdiensten is voor de provincie van groot belang, zodat de VTH-taken voor alle provinciale inrichtingen op een kwalitatief hoog niveau worden uitgevoerd. Kennis en ervaring van medewerkers voor BRZO/RIE4-inrichtingen wordt door de omgevingsdiensten niet enkel voor deze bedrijven gebruikt, maar ook voor bedrijven die daar buiten vallen. De omgevingsdiensten zullen samen meer inhoud geven aan de kwalitatieve samenwerking tussen de omgevingsdiensten waarbij de kwaliteit en kennis voor dit aspect op adequaat niveau geborgd wordt.

Foto: Het DCMR gebouw in Schiedam (videostill Facebook DCMR)

Vergunningen risicovolle bedrijven heel Zuid Holland via DCMR

Advertentie

nieuwsbrief catnieuws