donderdag, 12 oktober 2017 12:35

Verjongd bestuur Stichting Vrienden van Zwembad Zuid

Schiedam - Het bestuur van de Stichting Vrienden van Zwembad Zuid(VZZ) verheugt zich op de komst van de drie nieuwe jonge bestuursleden (38-40 jaar). Zij gaan zich na een inwerkperiode ook inzetten voor de komst van een “hernieuwd” zwembad.

Dit in een multifunctioneel centrum in een aantrekkelijke omgeving van de her te ontwikkelen Wilhelminahaven. Het centrum met plaats voor meerdere sporten en ontmoeting vormt de schakel tussen stad en havens. ( zie ook www.schiedam.nl/havens)
Ook vindt het nieuwe bestuur belangrijk dat deelname van jong en oud aan sport en bewegen verder gestimuleerd wordt. De zwemsport mede in de lijn zoals de KNZB, Optisport, de gemeente Schiedam en de Vrienden voor ogen hebben.

Het bestuur van de Stichting Vrienden van Zwembad Zuid, participeert al enige tijd in het proces en project herontwikkeling Wilhelminahaven en omgeving. Onlangs is een schetsontwerp gepresenteerd van de Natuur Vriendelijke Oevers en mede ondertekend door de Vriendenstichting. Mari Dingenouts heeft als deelnemer aan dit overleg, betrokken ambtenaren en belanghebbenden in september een notitie gestuurd. Hiermede wil hij en inmiddels het bestuur een slag maken naar de volgende fase van het project/proces : het aanbrengen van recreatieve voorzieningen in de kom van de Wilhelminahaven en invulling van de open buitenruimte rondom Zwembad Zuid, een “wereldplek”. Hierbij is ook gedacht aan de uitbreiding van Zwembad Zuid met een dak dat in de zomer open en dicht kan. Bedacht is om een grote uitkijktoren als eye-catcher te bouwen naast een horecavoorziening nl een uitkijktoren. Deze toren verbindt visueel stad en havens.

Tenslotte: het bestuur vindt het belangrijk dat communicatie met de stad en bedrijfsleven geleidelijk aan meer een plek krijgt in het proces. Ook vindt het bestuur belangrijk dat er geen bomenkap op de Westfranklandsedijk plaatsvindt.

Dit is strijdig met de natuurontwikkeling van de oevers en omgeving, waaraan de gemeente en Rijkswaterstaat ook aan deelnemen. De Vriendenstichting vertegenwoordigt de belangen van ca 50.000 bezoekers van Zwembad Bad. Het bestuur is niet geïnformeerd en geraadpleegd. Een bericht gaat naar het college om zorgvuldigheid te betrachten en deze ongewenste bomenkap te heroverwegen.

Verjongd bestuur Stichting Vrienden van Zwembad Zuid

Advertentie

nieuwsbrief catnieuws