woensdag, 29 april 2015 12:17

Verkeersveiligheid Plein West in beeld

Afgelopen week kreeg de klankbordgroep Plein West een voorproefje van de resultaten van het verkeersveiligheidsonderzoek naar Plein West. Samen met de onderzoeker van DTV Consultants keken ze naar de bevindingen en de voorgestelde maatregelen.

De gemeente laat het onderzoek doen omdat bewoners en ondernemers zich na de opknapbeurt van Plein West zorgen maken over de verkeersveiligheid. In de eerdere bijeenkomst deelden de leden van de klankbordgroep hun ervaringen en wezen de onderzoekers de meest geschikte locatie voor een tijdelijke observatiecamera.

Te veel

Vorige week presenteerde DTV Consultants in de tweede bijeenkomst de onderzoeksresultaten, met daarbij een aantal illustratieve camerabeelden opgenomen op Plein West. De inrichting van het gebied als erftoegangsweg (30 km/u) is goed, blijkt uit het onderzoek, maar er rijdt eigenlijk te veel verkeer over Plein West, waaronder ook veel doorgaand verkeer dat doorgaans gehaaster is dan wie een boodschap gaat doen.

Smal

Een deel van de weg is vrij smal. Zeker langs de verkeersdrempels hebben fietsers het lastig. Overigens biedt een brede weg weer andere problemen: het deel ten zuiden van de Van Baerlestraat is breder en hier wordt vaker te hard gereden.

De onderzoeker gaf aan dat hij een losliggend fietspad niet als veiligere oplossing ziet. Ten eerste gaan de automobilisten dan weer harder rijden en ten tweede heeft het autoverkeer dan meer oog voor de weg dan voor het fietspad, waardoor er juist een gevaarlijkere situatie ontstaat voor fietsers.

Gedrag

Ook het gedrag van verkeersdeelnemers speelt een belangrijke rol in de verkeersveiligheid: mensen die verkeer van rechts geen voorrang verlenen, automobilisten die een stilstaande bus bij de bushalte inhalen terwijl ze onvoldoende zicht hebben.

Ook laden en lossen mensen op plekken waar ze in de weg staan. De kinderen bij school uit de auto laten, even gaan pinnen zonder de auto te parkeren. Het gevolg: een lange rij wachtenden en gevaarlijke situaties als mensen toch proberen het stilstaande voertuig in te halen.

Mogelijkheden

Het onderzoeksbureau presenteerde ook mogelijke maatregelen. Zaken als meer ruimte voor fietsers door de goten gladder te bestraten en tijdelijke waarschuwingsborden om aan te geven dat verkeer van rechts voorrang heeft, en – voor de lange termijn – doorgaand autoverkeer weren van Plein West. Bewoners vulden de verbetertips nog aan met eigen ideeën zoals het verplaatsen van een bushalte in combinatie met eenrichtingsverkeer op een van de parkeerterreinen. DTV consultants rondt het rapport nu af en neemt daarin de inbreng van de bewoners mee. Vervolgens gaat het rapport richting het college van burgemeester en wethouders. Het college bekijkt welke maatregelen uiteindelijk uitgevoerd zullen worden.

 

Advertentie

nieuwsbrief catnieuws