dinsdag, 08 september 2015 23:42

Verklaring college van b en w van Maassluis

De stad Maassluis verzorgt al lang de opvang van statushouders, we werken daar nauw samen met de corporatie Maasdelta en Vluchtelingenwerk. De ernst van de actuele situatie van het vluchtelingenvraagstuk gaat ons ook aan het hart.

Daarom zijn wij bereid extra inzet te plegen om opvang te bieden in Maassluis. Wij willen ons maximaal inspannen om in overleg met corporaties, vastgoedeigenaren en het COA tot een aanbod te komen.

Op korte termijn hopen wij in nauw overleg met de gemeenteraad tot oplossingen te komen en wij zullen dan met nadere informatie komen.

Verklaring college van b en w van Maassluis

Advertentie

nieuwsbrief catnieuws