dinsdag, 08 april 2014 19:14

Verslag van informateur Hoekema: keuze valt op D66, PvdA, VVD, SP en CDA.

Vanavond heeft informateur Hoekema verslag uitgebracht aan de gemeenteraad van Schiedam. Sleutelwoorden bij zijn opdracht waren een stabiel college, gedegen bestuurskracht en draagvlak binnen de raad. Geen restauratie van wat eerst was maar een verantwoorde hervorming. 
De Heer Heokema heeft vele gesprekken gevoerd: met Burgemeester Lamers en met alle fracties die in de raad vertegenwoordigd zijn. Afgelopen vrijdag was de vervolgronde waarbij de informateur zich vooral concentreerde op de meest wenselijke samenstelling van het toekomstige college. In deze ronde sprak de Heer Hoekema ook met mogelijke kandidaten voor wethoudersposten. Hij heeft zich hierbij beperkt tot de fracties met meer dan één zetel in de raad.  De uitkomst van deze gesprekken was dat zijn advies voor een coaltie van D66, PvdA, VVD, SP en CDA.
De Heer Hoekema ziet dit als de ideale mix van conitunïteit en vernieuwing.

De informatuer heeft grote waardering voor de drie 'afvallers': Leefbaar Schiedam, AOV en de combinatie GL/PS.

Advertentie

nieuwsbrief catnieuws