dinsdag, 17 januari 2017 09:44

Versneld vwo op Lyceum Schravenlant

nieuwe stadsblad Schiedam  - Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft Lyceum Schravenlant uit Schiedam toestemming gegeven te starten met een nieuwe leerstroom: het versneld vwo. De school is hiermee uniek in de regio.

Het versneld vwo duurt vijf jaar en is bedoeld voor leerlingen met een vwo-advies die op de basisschool al hebben laten zien dat ze graag en makkelijk leren. Vanaf de eerste schoolweek krijgen de leerlingen de leerstof uitdagend en in versneld tempo aangeboden. Op die manier, zo stelt de school, blijven deze bovengemiddeld slimme leerlingen na hun overstap naar het voortgezet onderwijs gemotiveerd voor school.

Normaal gesproken doet een vwo-leerling, zowel op atheneum als gymnasium, drie jaar over de onderbouw. Een versneller, zoals je deze leerling kunt noemen, doet de onderbouw in twee schooljaren. Vervolgens kunnen de versnellers tijdens de hoogste drie schooljaren zich goed inwerken in de profielen en bijbehorende examenvakken. Daarnaast is het vanzelfsprekend dat ze een (of meerdere) extra vak(ken) kunnen volgen of hun schooltijd op een andere manier diepgang geven, net zoals de andere vwo’ers dat mogen. De Business School en het versterkte bèta-programma zijn daar voorbeelden van.

Juist omdat deze leerstroom zo nieuw is en uniek in de regio, verwacht het lyceum nog veel vragen van ouders, leerlingen én leerkrachten van de basisscholen te beantwoorden. Zo vertelde Robertine Kalisvaart, docent en projectleider van het versneld vwo, dat al een paar keer de vraag is gesteld wat de leerlingen ermee winnen als ze al rond hun zeventiende hun vwo-diploma halen. Om te beginnen moet er het besef zijn dat het jaar dat ermee gewonnen wordt, geen doel is, maar een middel om topleerlingen uit te dagen. En zoals bij alle geslaagden, geldt ook hier dat het antwoord heel persoonlijk is: de een zal direct naar de universiteit doorstromen, terwijl de ander liever een oriëntatiejaar inlast of een studiereis naar het buitenland maakt.

Het versneld vwo is een van de maatregelen uit het Plan van Aanpak Toptalenten 2014-2018 van het ministerie. In dat plan staan 20 maatregelen die basisscholen en middelbare scholen helpen om toptalenten meer aandacht te geven. De school zegt ernaar uit te kijken om deze talenten een vliegende start te geven.
Versneld vwo op Lyceum Schravenlant

Advertentie

nieuwsbrief catnieuws