dinsdag, 11 april 2017 14:39

Verwarde vrouw zet eigen huisraad op straat

Schiedam - De wijkagent in Schiedam Groenoord Fred Bravenboer moest dinsdagmiddag in actie komen voor een verwarde vrouw. 

De vrouw was bezig om haar eigen huisraad op straat te zetten. 'Kijken of we hulp voor haar kunnen krijgen' schrijft de wijkagent. 

Het komt door de bezuinigingen in de zorg steeds vaker voor dat ernstig verwarde mensen gewoon thuis wonen. Met alle risico's van dien.

Schiedammer Michael Klaasse is het met dat laatste niet eens: 'Dat is nogal stellig. Gekeken naar de cijfers over meldingen van verwarde personen die op 21 februari van dit jaar door de nationale politie zijn vrijgegeven, is het aantal meldingen en de gemiddelde stijging niet direct te relateren aan bezuinigingen. Je kan niet anders dan lokale initiatieven meenemen in de berekening. Bovendien is de stijging niet per se de "trend".
Buiten kijf staat dat eenieder de zorg zou moeten kunnen krijgen die hij of zij nodig heeft.'

Verwarde vrouw zet eigen huisraad op straat

Advertentie

nieuwsbrief catnieuws