dinsdag, 25 augustus 2015 17:04

Vier buurtsportcoördinatoren van start in Maassluis

Wethouder Kees Pleijsier gaf 24 augustus 2015 het startsein voor de inzet van vier buurtsportcoördinatoren in Maassluis. Zij gaan ervoor zorgen dat het werk van de combinatiefunctionarissen sport, buurtsportcoaches en sportbuurtwerkers meer met elkaar wordt 'verknoopt'.

Met als doel om kinderen meer te laten sporten en bewegen.

Spellen
Heel toepasselijk werd tijdens het startsein een spel gespeeld om te 'ontknopen' gevolgd door een samenwerkingsspel samen met leerlingen van CBS Het Balkon en de buurtsportcoördinatoren zelf. Uiteraard speelde ook de wethouder enthousiast mee.

Op wijkniveau
Dit schooljaar zetten vier buurtsportcoördinatoren zich in om op wijkniveau een op elkaar afgestemde sportaanpak te realiseren met de scholen als centraal punt. Vanuit hier kan vervolgens de link met sportverenigingen worden gelegd. Een aantal sportverenigingen is al betrokken bij de combinatiefuncties sport.

Brede sportaanpak
Het streven is om, net zoals er bij het onderwijs meer scholen meedoen, meer sportverenigingen te laten profiteren van de Maassluis brede sportaanpak.

Vier buurtsportcoördinatoren van start in Maassluis

Advertentie

nieuwsbrief catnieuws