woensdag, 29 oktober 2014 15:07

Vier flats Woonplus krijgen een extra staalconstructie

In mei plaatste Woonplus steunpalen onder galerijen van veertien flats in Groenoord. Deze tijdelijke maatregel werd genomen omdat uit onderzoek bleek dat niet alle galerijvloeren voldeden aan de huidige normen. De afgelopen periode is gezocht naar een goede definitieve oplossing. Voor vier van de veertien flats is deze nu gevonden. De tijdelijke steunpalen worden vervangen door een staalconstructie.

Aanbrengen constructie

Door het plaatsen van een lichte staalconstructie voor de galerijen langs krijgen de vloeren extra steunpunten. Er worden kolommen en liggers van staal aangebracht vanaf de grond tot aan de verdieping waar dat nodig is. Om de krachten van de staalconstructie te kunnen dragen naar het straatniveau wordt een aantal extra heipalen geslagen. Na het plaatsen van de constructie voldoen de galerijvloeren weer geheel aan de huidige normen van het bouwbesluit. Deze oplossing wordt toegepast bij vier complexen: het Albert van Raalteplein, het Louis Zimmermanplein, het Jacques Urlusplein en de Mozartlaan.

Kleur

Woonplus verwacht dat de bewoners van de definitieve maatregel weinig last hebben. De constructie gaat voor de galerijen langs en neemt daarmee geen ruimte in op de galerijen. De toegankelijkheid verandert niet. Wel staan de kolommen in het zicht van de woningen. "We begrijpen dat zo'n staalconstructie langs de galerij even wennen zal zijn, maar het plaatsen ervan is onvermijdelijk om de vloeren weer te laten voldoen. In samenwerking met een architect is wel gezocht naar een passende oplossing. Door bepaalde delen van de constructie te voorzien van de kleur van de zijgevel en voordeuren ontstaan speelse accentverschillen", aldus projectleider Carlo Speijers.


Hoe nu verder?

De werkzaamheden aan de eerste vier complexen vinden plaats vanaf oktober 2014 tot februari 2015. Voor de andere tien complexen is de definitieve oplossing bijna gereed. Daarna worden de plannen voorgelegd aan de gemeente en kan de bouwvergunning worden aangevraagd. Verwacht wordt dat de werkzaamheden daar niet voor december starten. Tot die tijd blijven de steunpalen staan. Alle bewoners van de complexen zijn deze week met een brief geïnformeerd.

Foto: Google Streetview Albert van Raalteplein

 

Advertentie

nieuwsbrief catnieuws