donderdag, 06 augustus 2015 08:59

Vlaardingen graaft in het verleden

Vorige week was een team van RAAP Archeologisch Adviesbureau actief bij het bedrijventerrein de Vergulde Hand. In de grond onder de grasvelden langs de James Wattweg, George Stephensonweg en de blusvijver zochten de archeologen naar sporen uit het verleden.

Bij de herontwikkeling van dit gebied zal de bodem op verschillende plaatsen verstoord worden. Daarom kijken de archeologen eerst of er waardevolle archeologische vondsten zijn die veiliggesteld moeten worden.

Verspreid over de grasvelden hebben de onderzoekers negentien sleuven gegraven. Op deze manier onderzoeken ze 10% van het terrein. Dat is voldoende om eventuele kleine nederzettingen op te sporen en de archeologische waarde van het gebied vast te stellen.

Het onderzoek leverde helaas weinig vondsten op. In een put langs de Maassluissedijk is wel een oude greppel aan het licht gekomen. De archeologen onderzoeken nog hoe oud die precies is

Vlaardingen graaft in het verleden

Advertentie

nieuwsbrief catnieuws