Vlaardingen maakt grond bouwrijp
maandag, 09 februari 2015 15:48

Vlaardingen maakt grond bouwrijp

De gemeente Vlaardingen is op maandag 9 februari 2015 begonnen met het bouwrijp maken van het woningbouwterrein De Buitenplaats Van Ruytenburch. De werkzaamheden duren naar verwachting tot mei 2015. Ontwikkelaar Heijmans Vastgoed gaat op het terrein van De Buitenplaats Van Ruytenburch in fasen woningen bouwen. Vooruitlopend hierop maakt de gemeente het terrein bouwrijp.

De werkzaamheden bestaan uit het aanleggen van een ontsluitingsroute voor bouwverkeer, die bij de Westlandseweg zal aansluiten op de Hoflaan, en uit het aanleggen van wegen op het terrein om de bouwplekken bereikbaar te maken. In deze wegen komen meteen kabels, leidingen en riolering. De kabels en leidingen in de Hoflaan worden hierop aangepast. Vanwege de voorbereidende werkzaamheden en de woningbouw die volgt, kunnen de parkeervakken langs de Hoflaan aan de kant van de voormalige brandweerkazerne binnenkort niet meer worden gebruikt.

Start bouw in 2015

Half december 2014 zijn de eerste eengezinswoningen, twee-onder-een-kapwoningen en kavels in de verkoop gegaan, in totaal 49 woningen. Heijmans Vastgoed hoopt begin mei te starten met de bouw van deze woningen. De oplevering is dan in het voorjaar van 2016.

De appartementen in het toekomstige gebouw aan de kade op het voormalige evenemententerrein gaan in april in de verkoop. Als dit voorspoedig verloopt, wil de projectontwikkelaar hier eind 2015 starten met de bouw. De appartementen worden dan begin 2017 opgeleverd. Voor geïnteresseerden in een patiobungalow organiseert de projectontwikkelaar op woensdag 4 maart aanstaande een woonworkshop om over het voorlopige ontwerp van gedachten te wisselen.

Bekijk de situatietekening van de toekomstige woningen in Fase 1 hier: http://www.vlaardingen.nl/dsresource?type=pdf&objectid=023ef87f-e7b4-4811-9668-f2472b6f7884&versionid=&subobjectname=

Over De Buitenplaats Van Ruytenburch

De Buitenplaats Van Ruytenburch ligt aan de rand van 't Hof en het Oranjepark en op loopafstand van het historische stadscentrum. De Buitenplaats Van Ruytenburch wordt stapsgewijs in deelgebieden ontwikkeld. Nog niet bebouwde deelgebieden krijgen een tijdelijke bestemming, zoals op dit moment stadslandbouw. Samen met ontwikkelaar Heijmans Vastgoed en architecten maken bewoners een plan voor hun gebied en woning.

De architectuur van de woonwijk krijgt de sfeer en stijl van de fin de si├Ęcle, de periode tussen eind 19e en begin 20e eeuw. Een stijl die zich kenmerkt door ambachtelijkheid en verfijning. De woningen worden apart herkenbaar, bijvoorbeeld door elementen als erkers, veranda's, luiken en ornamenten. Zo ontstaat een gevarieerde buurt met verrassende details.

Meer weten over De Buitenplaats Van Ruytenburch en op de hoogte blijven van de ontwikkelingen: www.vanruytenburch.nl  of www.facebook.com/vanruytenburch .

Actieplan Wonen in uitvoering

De ontwikkeling van De Buitenplaats Van Ruytenburch maakt deel uit van het Actieplan Wonen, de woonvisie tot 2030 van de gemeente en de woningcorporaties om Vlaardingen als woonstad steeds aantrekkelijker woonstad te maken. Door nieuwbouw, sloop en renovatie ondergaan delen van Vlaardingen een metamorfose. De nieuwbouw komt voor een belangrijk deel in herstructureringswijken waar verouderde en goedkope flats uit de jaren vijftig en zestig gesloopt worden. Ook op nieuwe woningbouwlocaties, zoals De Buitenplaats Van Ruytenburch, zijn projectontwikkelaars actief.

 

 

Advertentie

nieuwsbrief catnieuws