dinsdag, 29 maart 2016 19:08

Vlaardingen sluit 2015 af met financieel voordeel

Wederom sluit de gemeente Vlaardingen het begrotingsjaar af met een positief financieel resultaat. Het voorlopig resultaat staat op bijna 10 miljoen euro. “Doordat we nu extra kunnen sparen, wordt de financiële situatie van Vlaardingen sneller versterkt. Het financieel herstelplan loopt daarmee voorspoediger dan verwacht”, aldus Arnout Hoekstra, wethouder financiën.

Het positieve resultaat komt met name door eenmalige voordelen. Zo ontving de gemeente meer BTW-teruggave dan verwacht en zijn er financiële meevallersop het terrein van jeugdzorg, onderwijs en sociale zaken.

Het college van burgemeester en wethouders stelt de gemeenteraad voor de financiële meevallers te gebruiken om de financiële situatie versneld te versterken. Wethouder Arnout Hoekstra: “Door onze reserves nu extra te versterken, zijn we in de toekomst weerbaarder voor tegenvallers. Zoals het er nu naar uitziet en als deze lijn zich voortzet, kunnen we Vlaardingen in 2018 als financieel gezond beschouwen.”

Momenteel voert de accountant de controle uit op de concept jaarstukken. De definitieve financiële jaarstukken 2015 verschijnen begin mei 2016.

Vlaardingen sluit 2015 af met financieel voordeel

Advertentie

nieuwsbrief catnieuws