donderdag, 11 mei 2017 08:48

Vlaardingen sluit begrotingsjaar opnieuw positief af

Vlaardingen - Net als vorig jaar sluit de gemeente Vlaardingen ook het begrotingsjaar 2016 af met een positief financieel resultaat. Het resultaat is 10,5 miljoen euro. Het college van burgemeester en wethouders stelt voor de financiële meevallers te gebruiken om extra te sparen, zodat Vlaardingen weerbaarder wordt voor eventuele tegenvallers in de toekomst.

Wethouder financiën Arnout Hoekstra: “Onze schuldenlast is verder gedaald en dat maakt ons weerbaarder. Onze spaarpot is in twee jaar tijd gegroeid van € 8 miljoen negatief naar € 8,8 miljoen positief eind 2016. Na een aantal moeilijke jaren is de gemeente Vlaardingen weer financieel gezond en dat is goed nieuws. Ook voor de inwoners, ondernemers en maatschappelijke instellingen. Samen blijven we werken aan een complete stad waar het goed wonen, werken en recreëren is.”

Het positief financieel resultaat waarmee de gemeente het begrotingsjaar afsluit bedraagt € 10,5 miljoen. Deels was dit al geraamd in de begroting, deels is dit positief resultaat veroorzaakt door voordelen op diverse kostenposten. Het college stelt de gemeenteraad voor de jaarstukken 2016 vast te stellen onder voorbehoud van de accountantsverklaring.
Vlaardingen sluit begrotingsjaar opnieuw positief af

Advertentie

nieuwsbrief catnieuws