dinsdag, 02 juni 2015 11:59

Vlaardingen was de eerste

Op donderdag 11 juni 2015, 15.00 uur, zal de opening plaatsvinden van de Waterloo-expositie 'Vlaardingen was de eerste' in het Stadsarchief Vlaardingen. Deze is door het Stadsarchief samengesteld en ingericht in samenwerking met de heer Anton van de Water, historisch re-enactor en persofficier van de werkgroep Staf Prins van Oranje 1815-2015, onderdeel van de Napoleontische Associatie der Nederlanden. De opening zal verricht worden door de luitenant-kolonel Corstiaan de Haan, hoofd Bureau Ceremonieel en Protocol Commando Koninklijke Landmacht in aanwezigheid van wethouder Arnoud Hoekstra.

18 juni 1815

De Slag bij Waterloo op 18 juni 1815, nu bijna 200 jaar geleden, kent vast iedereen uit de geschiedenisboeken. Napoleon Bonaparte die in 1814 na een aantal nederlagen naar het eiland Elba was verbannen, wist begin 1815 daarvan te ontsnappen en zat op 20 maart van dat jaar alweer op het pluche in zijn keizerlijk paleis in Parijs. In zeer korte tijd had hij weer een leger van 250.000 man achter zich. Met de helft daarvan viel hij 14 juni 1815 België binnen waar hij stuitte op het geallieerde leger van de Pruisen, de Engelsen en de Nederlanders.

Na een zware strijd en grote verliezen wisten de geallieerden de veldslag te winnen, wat in de Nederlanden bijna honderd jaar lang als een nationale feestdag werd gevierd.

Vlaardingen de eerste?

Wat in deze expositie extra onder de aandacht wordt gebracht, is het feit dat Vlaardingen als eerste in Nederland in allerijl geld inzamelde en drie zendingen hulpgoederen naar het zuiden stuurde om 'de gekwetste verdeedigers van ons vaderland' te ondersteunen (wijn, bier, pijpen en tabak maar ook lakens, hemden en zwachtels).

Ook wordt aandacht gegeven aan de 28 Vlaardingers die meevochten bij Waterloo, waarvan acht een halve eeuw later onderscheiden werden met het zilveren erekruis. Mevrouw Elise Oranje uit Delft, die afstamt van één van deze 28, komt de eer toe alle gegevens over deze mannen te hebben verzameld.

Samengevat

Evenement: opening expositie over de Slag bij Waterloo (1815-2015).

Tijdstip: donderdag 11 juni 2015, 15.00 uur.

Locatie: Plein Emaus 5, 3135 JN Vlaardingen.

Looptijd: de expositie is te bezichtigen tot en met de Maand van de Geschiedenis (oktober) 2015.

Advertentie

nieuwsbrief catnieuws