donderdag, 02 juni 2016 13:16

Vlaardingers in debat over dienstverlening gemeente

Vlaardingen - De gemeente Vlaardingen draait het om. In plaats van een intern debat óver de dienstverlening aan inwoners, ondernemers en vertegenwoordigers van instellingen, gaan ze in debat met de inwoners, ondernemers en vertegenwoordigers van instellingen over de dienstverlening van de gemeente. Iedereen krijgt weleens met de gemeente te maken, dus iedereen mag ook meedoen!

De gemeente Vlaardingen vindt goede dienstverlening erg belangrijk en probeert deze continu te verbeteren. Op een bijzondere locatie gaan ze daarom met elkaar in debat onder leiding van burgemeester Bert Blase. Er zullen een en aantal prikkelende stellingen over de gemeentelijke dienstverlening voorgelegd worden. U bepaalt mede de uitkomst en u heeft dus invloed op de verbetering van de dienstverlening. De voorstanders en tegenstanders van een stelling moeten met goede argumenten komen om medestanders voor hun standpunt te krijgen. Dat maakt de discussie en uitkomst alleen maar leuker en interessant!

Spelregels debat

Er zijn natuurlijk een paar spelregels. Het debat begint met een stelling en een korte toelichting. Daarna gaan één voor- en één tegenstander hun standpunt over de stelling beargumenteren. Het publiek kan zich vervolgens achter een van deze twee debaters scharen en eventueel aangeven waarom ze het eens zijn met deze debater, of een extra argument meegeven. Behalve dat de uitkomst van de stellingen meegenomen wordt in het beleid voor goede dienstverlening van de gemeente, is er ook een prijs voor de beste debater!

Informatie en aanmelden

Het debat vindt plaats op maandag 27 juni van 19.00 - 21.00 uur. De locatie wordt nog bekendgemaakt. Men kan zich aanmelden via www.vlaardingen.nl/debat

Vlaardingers in debat over dienstverlening gemeente

Advertentie

nieuwsbrief catnieuws