dinsdag, 14 maart 2017 16:30

Vlaardings gemeentebestuur buigt zich over toekomst Stadsgehoorzaal

Vlaardingen - De gemeente Vlaardingen heeft het nieuwe bedrijfsplan van de Stadsgehoorzaal ontvangen. Stichting Stadspodium wil zich verder ontwikkelen naar een levendig stadspodium en de organisatie toekomstbestendiger maken. Het college van burgemeester en wethouders presenteert het plan van de Stadsgehoorzaal samen met drie andere toekomstscenario’s in een memo aan de gemeenteraad. De gemeenteraad zal hier in juli bij de Voorjaarsnota over beslissen.

Poppodium De Kroepoekfabriek en het centrum voor cultuureducatie KADE40 hebben in 2015 samen een plan van aanpak gemaakt om een nieuwe invulling te geven aan de Stadsgehoorzaal. Hierna volgde de oprichting van stichting Stadspodium die in 2015 begon met de exploitatie van het theatergebouw. De gemeenteraad heeft toen besloten het gebouw tot 2018 om-niet beschikbaar te stellen aan de stichting en ook een subsidiebudget te verstrekken tot het einde van theaterseizoen 2017-2018. Dit was een pilotfase.

Bedrijfsplan
De stichting heeft in anderhalf jaar veel bereikt en wil graag doorgaan en de organisatie toekomstbestendiger maken. Daarom heeft de stichting een bedrijfsplan geschreven. Dit heeft gevolgen voor de gemeente, omdat de stichting in de toekomst € 640.000 subsidie wil hebben, en dat is meer dan in de afgelopen periode is gegeven. Daarnaast zou de gemeente extra inspanningen moeten leveren op het gebied van onderhoud en beheer van het theatergebouw om de ambitie van levendig stadspodium te helpen realiseren. De stichting wil graag gebruik blijven maken van de ondersteuning van de gemeente in de vorm van beheer en onderhoud van het theatergebouw, zoals ook in de pilotfase het geval is. De stichting wil zich concentreren op de culturele taak en op de eigen organisatieontwikkeling.

Toekomstscenario’s
De vraag is nu of de gemeente deze inzet de komende jaren kan en wil leveren. Dit is een keuze waar de gemeenteraad over besluit. Het college heeft daarom naar aanleiding van het bedrijfsplan van de Stadsgehoorzaal voor de gemeenteraad vier toekomstscenario’s voor het theater uitgewerkt. Eén scenario is dat van het bedrijfsplan van de Stadsgehoorzaal. Een ander scenario’s is een toekomst zonder exploitant: dan opent de gemeente de deuren van het theatergebouw. Verder is er een scenario uitgewerkt, waarin de Stadsgehoorzaal het met minder subsidie zou moeten doen dan de afgelopen tijd. Het vierde scenario komt overeen met de situatie van 2016.

Hart en ziel
Wethouder Arnout Hoekstra: “Ik heb veel bewondering voor de inzet van de mensen van de Stadsgehoorzaal. Zij zetten zich met hart en ziel in en willen een theater bieden waar iedere Vlaardinger zich welkom voelt. Ik vind het belangrijk dat we als gemeente een zorgvuldige keuze maken voor de toekomst van de Stadsgehoorzaal. We hebben als gemeente de afgelopen jaren onze financiën goed op orde gebracht. Die aanpak laten we niet los, maar daarnaast wil ik ook de inzet van de professionals en vrijwilligers van de Stadsgehoorzaal koesteren en waarderen.”

Oriënterende raadsvergadering
Op woensdag 21 maart staat de raadsmemo met de scenario’s voor de toekomst van de Stadsgehoorzaal op de agenda van een oriënterende raadsvergadering. Tijdens die vergadering presenteert de stichting Stadspodium ook het bedrijfsplan voor de Stadsgehoorzaal. Het college hoopt de gemeenteraad op deze manier voldoende informatie en gelegenheid te geven om bij de vergadering over de Voorjaarsnota een keuze te kunnen maken.

Voorjaarsnota in juli
Het college zal in de Voorjaarsnota aan de gemeenteraad een voorstel doen, waarin de reacties en vragen van de oriënterende raadsvergadering zijn verwerkt. Dit voorstel kan één van de toekomstscenario’s bevatten die aan de gemeenteraad zijn geschetst of een tussenvariant. De raad zal zich tijdens de bespreking van de Voorjaarsnota in juli uitspreken over het voorstel van het college.
Vlaardings gemeentebestuur buigt zich over toekomst Stadsgehoorzaal

Advertentie

nieuwsbrief catnieuws