woensdag, 20 januari 2016 07:17

Vlaardingse Dagschool Erasmus gaat verder op 1 locatie

Vlaardingse Dagschool Erasmus heeft twee locaties, de hoofdlocatie aan de Huijgensstraat en de locatie aan de Stationsstraat. De locatie van Vlaardingse Dagschool Erasmus aan de Stationsstraat zal vanaf 1 augustus 2016 haar deuren sluiten. Het is te kostbaar om de locatie aan de Stationsstraat, waar op dit moment nog 38 leerlingen zitten, open te houden. De ouders van deze locatie zijn op 13 januari, door het bestuur van Wijzer in opvang & onderwijs, op de hoogte gebracht van dit besluit. De hoofdlocatie van Vlaardingse Dagschool Erasmus, gelegen aan de Huijgensstraat blijft open.

Wijzer vindt het belangrijk om de groepen en dus kinderen en ouders van de Stationsstraat zoveel als mogelijk bij elkaar te houden en onderwijs aan te bieden in de buurt, het naastgelegen Visnet. Ouders blijven vrij om hun kind in te schrijven op een school. Vlaardingse Dagschool Erasmus draagt zorg voor dat de kinderen na de zomervakantie een plek krijgen op een andere school en dat de overstap daar naar toe zorgvuldig zal verlopen.

Over de school Vlaardingse Dagschool Erasmus is een gezonde, Vreedzame School. Het motto is ‘gezien, gehoord en betrokken’. Het idee achter de Vreedzame School is dat de school een gemeenschap wordt, waarin leerlingen, leerkrachten en ouders zich betrokken en verantwoordelijk voor elkaar voelen. Het kernbegrip is dus sociale verbondenheid. Aangepast aan het niveau van de verschillende groepen zijn er lessen waarin de kinderen sociale vaardigheden kunnen trainen. Ze leren op een prettige manier conflicten op te lossen of goed te kunnen zeggen wat ze willen en hoe ze zich voelen. In de school is een peuterspeelzaal, een buitenschoolse opvang, een logopediste, een gezinsspecialist en een ouderkamer. Kinderen kunnen van 07.30 tot 18.00 uur bij Vlaardingse Dagschool Erasmus terecht.
Mocht u geïnteresseerd zijn in de school of de peuterspeelzaal Erasmus neem dan een kijkje op de website: www.vlaardingsedagschoolerasmus.nl

Vlaardingse Dagschool Erasmus gaat verder op 1 locatie

Advertentie

nieuwsbrief catnieuws