dinsdag, 14 april 2015 17:06

Vlietland Ziekenhuis ontvangt opnieuw NIAZ kwaliteitskeurmerk!

Het Vlietland Ziekenhuis, onderdeel van de Sint Franciscus Vlietland Groep, ontvangt voor de tweede keer het NIAZ accreditatie-bewijs. De accreditatiestatus geldt voor vier jaar.
Het kwaliteitskeurmerk voor ziekenhuizen wordt uitgereikt door het Nederlands Instituut voor Accreditatie in de Zorg (NIAZ). Met het keurmerk toont het ziekenhuis aan dat het doorlopend en systematisch werkt aan een goede organisatie en een hoge kwaliteit van zorg voor zijn patiƫnten. Het NIAZ kwaliteitskeurmerk is eerder in 2011 toegekend aan het Vlietland Ziekenhuis.

Bezoek NIAZ
Om opnieuw voor het kwaliteitskeurmerk in aanmerking te komen, is het Vlietland Ziekenhuis in december 2014 uitgebreid getoetst tijdens een vierdaags bezoek van het NIAZ. In het algemeen is gekeken of er een stijgende lijn is vanaf 2011 tot aan nu. Tevens is gelet op de aandachtspunten veiligheid en kwaliteit, aanwezigheid van een verbetercultuur en vasthouden van resultaten. Tijdens het bezoek is niet alleen naar de zorgverlening gekeken, maar bijvoorbeeld ook hoe wordt omgegaan met de hygiƫneregels en hoe het ziekenhuis ervoor zorgt dat medewerkers voldoende vaardig zijn en blijven in hun werk.

Positieve stimulans
Uit het opnieuw verkrijgen van het kwaliteitskeurmerk blijkt dat het NIAZ heeft gezien dat de kwaliteit en veiligheid in het Vlietland Ziekenhuis voldoet aan de actuele Kwaliteitsnorm Zorginstelling. Deze norm is ontwikkeld door kwaliteitsdeskundigen en vakmensen uit de zorg zelf. Het Vlietland Ziekenhuis ziet de NIAZ heraccreditatie als een positieve stimulans om continu te blijven verbeteren. Over vier jaar vindt opnieuw een hertoetsing plaats, waarin het ziekenhuis kan laten zien welke vooruitgang is geboekt.
De formele uitreiking van de accreditatie vindt tijdens een feestelijke bijeenkomst plaats.

Voor meer informatie kunt u kijken op www.vlietlandziekenhuis.nl/kwaliteit 

Sint Franciscus Vlietland Groep
Sinds 1 januari 2015 zijn het Vlietland Ziekenhuis in Schiedam en het Sint Franciscus Gasthuis in Rotterdam juridisch gefuseerd. Ook het Sint Franciscus Gasthuis in Rotterdam is NIAZ geaccrediteerd.

Advertentie

nieuwsbrief catnieuws