vrijdag, 17 oktober 2014 16:15

Vogeleiland Beatrixpark heeft onderhoud nodig

16 oktober 2014 is stadsecoloog Hans de Kruijf met aannemer Dick Klock op het vogeleiland in het Beatrixpark geweest om de beschoeiingswerkzaamheden te bespreken. Het beschoeien van het eiland is noodzakelijk om te voorkomen dat het verder afkalft. Daarvoor zal er eerst flink gesnoeid moeten worden langs de waterkant.

 

Vogeleiland

Het eiland heeft echter een belangrijke natuurfunctie. Onder andere moet er rekening worden gehouden met ganzen en eenden die op de kant moeten kunnen komen, ijsvogels die vanaf takken boven het water willen jagen en reigers en aalscholvers die hier broeden en rusten in de hogere bomen boven het water. Klakkeloos beschoeien is daarom niet aan de orde. Er komt hier een lage beschoeiing met hier en daar een faunapassage voor de ganzen. Op een aantal plekken blijven de bomen in het water liggen of boven het water hangen en wordt de beschoeiing plaatselijk onderbroken.

De werkzaamheden zullen een tijdelijke invloed hebben op het aanzicht van het eiland en voor de flora en fauna. Ik heb er wel het volle vertrouwen in dat dit zich binnen afzienbare tijd weer volledig herstelt. Een mooi stukje maatwerk in een toekomst bestendig park.

 

Advertentie

nieuwsbrief catnieuws