vrijdag, 10 juli 2015 16:14

Volgens de SP is Vlaardingen weer op koers

Sinds 2011 heeft het Vlaardingse gemeentebestuur flink moeten bezuinigen om elk jaar tot een sluitende begroting te komen. Dit jaar lijkt het beter te gaan, bezuinigingen op de jeugdverenigingen, wijkcentra en de kinderboerderij Holywood worden geheel of gedeeltelijk teruggedraaid. De stadsgehoorzaal zal met een bijdrage van de gemeente met een nieuwe opzet toch zijn professionaliteit behouden. De SP Vlaardingen luidt dan ook de loftrompet over de eigen deelname aan de coalitie.

"De SP mist in de voorjaarsnota alleen de concrete plannen om het armoedebeleid verder te optimaliseren. In Nederland bestaat een grote groep arme mensen die iedere maand geld te kort komen om hun vaste lasten en basisbehoeften te betalen. Een grote groep van deze mensen zijn ook de werkende armen, deze mensen werken iedere maand keihard maar hebben simpelweg niet genoeg inkomen om van te leven. De komst van de participatiewet en veranderingen in de kindertoeslagen hebben een verdere negatieve impact op de bestedingsruimte van deze minimahuishoudens. Om deze reden was de SP samen met de PvdA voornemens een motie in te dienen. De motie vroeg om een onderzoek naar het optrekken van de minimaregelingen van 110% van de inkomensgrens naar 120%. Kasper Vink: "Wij zijn blij met de toezegging die de wethouder gedaan heeft voor een onderzoek naar de kosten en bij de begroting met een voorstel zal terugkomen. Naar aanleiding van deze toezegging was het verder niet noodzakelijk om de motie in te dienen".

Voor de organisatieontwikkeling en samenwerking Maassluis Vlaardingen Schiedam (MVS) vraagt het college 1,75 miljoen euro, maar volgens de SP mist hier nog één cruciaal punt, een plan.
Als coalitie is altijd gezegd "geen plan, geen geld", wat de SP betreft gaat dat ook bij de organisatieontwikkeling en samenwerking MVS op. Daarom heeft de SP een amendement ingediend om de beslissing over het vrijmaken van dit geld uit de voorjaarsnota te schrappen. Dit zorgde voor een enorme discussie in de raad, aangezien niet iedereen het voorstel van het college goed begrepen bleek te hebben."De wethouder heeft op het laatste moment nog wel een deel van de plannen aangepast, toch blijft het vreemd dat er zoveel geld uitgegeven mag worden terwijl er nog geen enkel plan waaraan dit besteed wordt aan de raad is voorgelegd" aldus fractievoorzitter Kasper Vink."

Verder was donderdagavond nog een opmerkelijk moment toen wethouder Hoekstra (SP) de lachers op zijn kreeg toen hij een telraam tevoorschijn toverde na een eerder opmerking van mevrouw Somers (VV2000 / Leefbaar Vlaardingen) die had aangekondigd de financiën met een telraam aan de wethouder te willen uitleggen. Vakkundig legde de SP wethouder uit hoe de financiën van de stadsgehoorzaal in elkaar steken.

Advertentie

nieuwsbrief catnieuws