maandag, 11 mei 2015 20:14

Volkspark wordt heropend

Het Volkspark is gereed na een flinke opknapbeurt van het groen, de paden en het meubilair. Daarnaast is de keerlus verwijderd en het vernieuwde sportveld en een uitdagende natuurspeelplek aangelegd. Wethouder Alexander van Steenderen (o.a. Openbare ruimte) opent de natuurspeelplek en de buitententoonstelling op maandag 18 mei 2015. U bent van harte welkom hierbij aanwezig te zijn.

Opening natuurspeelplek om 13.30 uur

Kinderen uit de omgeving hebben onder begeleiding van kunstenaar Roel Crul hun wensen voor de natuurspeelplek vormgegeven. Dat gebeurde tijdens ontwerpworkshops en met behulp van een maquette. Het resultaat is een avontuurlijke en natuurrijke speelplek waar kinderen kunnen klimmen, klauteren en met water kunnen spelen.

13.30 uur: Opening natuurspeeltuin door wethouder Van Steenderen

14.00 - 14.45 uur: Pannenkoekenfestijn

Opening buitententoonstelling om 16.30 uur

Ter ere van en in aanloop naar het 100-jarig bestaan van het Volkspark in 2016 is een tijdelijke buitententoonstelling opgesteld. Een cultuurhistorische expositie over het Volkspark in elf onderwerpen. Deze panelen staan verspreid door het park.

16.30 uur: Verzamelen op het kruispunt in het park bij de Cultuurkiosk van Stichting Mooi Werk, verlengde Juliana van Stolbergstraat

16.40 uur: Opening buitententoonstelling door wethouder Van Steenderen. Aansluitend geven betrokkenen een korte toelichting bij een aantal tentoonstellingsborden

17.00 -18.00 uur: Borrel bij restaurant De Watertuin

De renovatie van het park en de aanleg van de natuurspeelplek zijn mede tot stand gekomen dankzij de inbreng en betrokkenheid van bewoners en leerlingen van de Jozefschool en de St. Bernardusschool.

Advertentie

nieuwsbrief catnieuws